Otavan Opiston koulutukset maahanmuuttajille

 Otavan Opistossa järjestetään myös maahanmuuttajakoulutuksia.

Palveluopas

Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen koulutus

Aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen alkuvaiheessa opiskellaan peruskouluopiskelussa tarvittavia perustietoja ja -taitoja. Lisäksi harjoitellaan opiskelu- ja tiedonhankintataitoja. Opiskeltavia aineita ovat mm. suomi toisena kielenä, matematiikka, englanti, historia, yhteiskuntaoppi ja ympäristöoppi. Opinnot kestävät yhden lukuvuoden. Opintojen jälkeen voi hakea aikuisten perusopetukseen (=monikulttuurinen peruskoululinja).

Monikulttuurinen peruskoululinja

Monikulttuurisella peruskoululinjalla täydennetään peruskoulun oppimäärää ja vahvistetaan jatko-opinnoissa tarvittavia opiskelutaitoja. Opinnot kestävät yhden lukuvuoden. Opiskeltavia aineita ovat mm. suomi toisena kielenä, englanti, matematiikka, fysiikka, kemia, tietotekniikka, maantieto sekä historia ja yhteiskuntaoppi. Opintoihin kuuluu myös oppilaanohjausta sekä kulttuuriin ja viestintään liittyviä aineita. Keskeinen asema on kielitaidon kohentamisella ja oppimaan oppimisen taitojen kehittämisellä. Kullekin opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma siten, että opiskelija voi suorittaa tarpeidensa mukaan sekä peruskoulun että lukion kursseja. Näin pyritään rakentamaan siltaa, joka helpottaa siirtymistä peruskoulusta jatko-opintoihin.

Lisätietoa Otavan Opiston nettisivuilta.