Peruskoulut ja yleistietoa perusopetuksesta

Oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta ja päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Oppivelvollisuus jatkuu aina lukuvuoden loppuun asti sinä lukuvuonna, jona nuori täyttää 17 vuotta. Oppivelvollisuus ei siis pääty 17-vuotispäivänä.

Palveluopas

Klikkaamalla koulun nimeä, pääset koulun kotisivuille.

Mikkelin kaupungin peruskoulut oppilasalueittain
 

Pohjoinen oppilasalue
Kalevankankaan koulu 0 - 10 -luokat, 537 opp.
Vanhalan koulu 1 - 6 -luokat, 70 opp.

Eteläinen oppilasalue
Anttolan yhtenäiskoulu 1 - 9 -luokat, 167 opp.
Launialan koulu 1 - 6 -luokat 101 opp.
Moision koulu 1 - 6 -luokat, 143 opp.
Olkkolan koulu 1 - 6 -luokat, 46 opp.
Tuppuralan koulu 1 - 6 -luokat, 168 opp.
Urheilupuiston koulu 7 - 9 -luokat, 407 opp.
Urpolan koulu 1 - 6 -luokat, 237 opp.+ valmistava opetus 34 opp. = 271 opp.

Itäinen oppilasalue
Haukivuoren yhtenäiskoulu 1 - 9 -luokat, 160 opp.
Ihastjärven koulu 0 - 6 -luokat, 56 opp.
Lähemäen koulu 1 - 6 -luokat 301 opp.
Mikkelin Lyseon koulu 7 - 9 -luokat, 422 opp.
Peitsarin koulu 1 - 8 -luokat, 156 opp.
Päämajakoulu 1 - 6 -luokat, 296 opp.
Rahulan koulu 1 - 6 -luokat, 61 opp.
Rouhialan koulu 1 - 2 -luokat, 86 opp.
Rämälän koulu 0 - 6 -luokat, 61 opp.
Sairilan koulu 1 - 6 -luokat, 119 opp.

Läntinen oppilasalue
Otavan koulu 1 - 6 -luokat, 179 opp.
Rantakylän yhtenäiskoulu 1 - 9 -luokat, 681 opp.

Oppilasalueiden ulkopuolelle jäävät koulut
Suomenniemen koulu 0 - 6 -luokat, 34 opp.
Ristiinan yhtenäiskoulu 1 - 9 -luokat, 455 opp.

Oppilasalueet kartalla

 

Oppilasalueet kartalla (pdf-tiedosto)

Oppilasalueet ja peruskoulut kartalla (Sovellus)

Yleistietoa perusopetuksesta

 

Perusopetuslain mukaan Suomessa vakituisesti asuvilla lapsilla on lakiin perustuva oppivelvollisuus. Se tarkoittaa velvollisuutta hankkia perusopetuslaissa ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritelty perusopetuksen oppimäärä.

Oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta ja päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut kymmenen vuotta. Oppivelvollisuus jatkuu aina lukuvuoden loppuun asti sinä lukuvuonna, jona nuori täyttää 17 vuotta. Oppivelvollisuus ei siis pääty 17-vuotispäivänä.

Jos lapsen vamman tai sairauden vuoksi on ilmeistä, ettei perusopetuksen tavoitteita pystytä saavuttamaan yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus jo 6-vuotiaana ja kestää yksitoista vuotta (ns. pidennetty oppivelvollisuus). Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritetuksi. Jos huoltaja laiminlyö velvollisuutensa valvoa oppivelvollisuuden täyttymistä, hänet voidaan tuomita sakkoon oppivelvollisen valvonnan laiminlyönnistä.

Kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta kaikille sen alueella asuville oppivelvollisille. Asuinkunta osoittaa oppivelvolliselle koulupaikan ns. lähikoulussa. Lähikoulu ei välttämättä ole lähin koulu. Oppivelvollinen voi pyrkiä myös muuhun kuin kunnan osoittamaan kouluun, mutta subjektiivista oikeutta päästä tähän kouluun hänellä ei ole.

Opetus on oppilaalle maksutonta.

Koululaisen oma koulu on pääsääntöisesti oppilasalueen lähikoulu.

1. luokalle haetaan tammikuun aikana ja koulunsa aloittaville oppilaille lähetetään kirje kotiin, jossa kerrotaan mihin kouluun lapsi pääsee. Muille luokille ja kesken lukuvuotta Mikkeliin muuttava oppilas ottaa ensisijaisesti yhteyttä oppilasalueensa lähikoulun rehtoriin. Jos lähikoulua ei ole tiedossa, ota yhteyttä toimistosihteeri Susanna Kemiseen, puh. 040 129 4911. Susanna työskentelee osa-aikaisesti 31.12.2018 asti (paikalla ma-ti) ja sijaisena Tanja Koistinen, puh. 040 129 4913.