Poissaolot koulusta

Onnistunut koulutyö edellyttää säännöllistä läsnäoloa.

Palveluopas

Huoltajan on heti ilmoitettava koululle, jos oppilas ei tule kouluun. Ilmoituksen voi tehdä Wilma-ohjelman kautta, puhelimitse tai sähköpostilla.

Sairastunut lapsi hoidetaan kotona.

Selvittämättömät poissaolot tulkitaan koulussa luvattomiksi poissaoloiksi.

Ennalta tiedossa oleviin poissaoloihin on aina pyydettävä etukäteen ajoissa lupa. Loma-anomuskaavake palautetaan asianmukaisesti täytettynä luokanvalvojalle. Luvan anojana on aina huoltaja, ei urheiluseura tms.

Lupaa poissaoloon ei myönnetä, jos oppilas on toistuvasti laiminlyönyt velvollisuuksiaan koulutehtävissä ja käyttäytymisessä.

Luokanvalvoja myöntää enintään kolmen koulupäivän mittaiset vapautukset koulutyöstä. Pidemmät vapautukset myöntää rehtori.

Poissaolo ei vapauta koulutehtävien tekemisestä. Oppilaan on itse huolehdittava, että poissaoloajan tehtävät tulevat tehdyiksi. Opettajalla ei ole velvoitetta järjestää ylimääräistä koetta poissa olleelle oppilaalle lukuunottamatta sairauspoissaoloja. Ylimääräiset poissaolot eivät ole suositeltavia jaksojärjestelmässä varsinkaan 9. luokilla.

Mikkelissä on otettu käyttöön Varhaisen tuen toimintamalli oppilaan poissaoloissa. Sen avulla halutaan ennaltaehkäistä luvattomiin poissaoloihin liittyvää syrjäytymisen uhkaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Varhaisen tuen toimintamalli oppilaan poissaoloissa

Aiheeseen liittyvää

Yhteystiedot

Oppilaan loma-anomuskaavake