Pysäköinti

Mikkelin ydinkeskustan katujen varsilla on pysäköintikiekkopaikkoja ja maksullisia paikkoja. Torin alla sijaitsevassa toriparkissa on tilaa usealle sadalle autolle.

Palveluopas

Kartta Mikkelin keskustan pysäköintialueista

Pysäköintipalveluiden maksut

Maksullinen kadunvarsipysäköinti

(ma - pe klo 8 - 17, la klo 8 - 15)
30 min - 0,70 e
1 tunti - 1,40 e
2 tuntia - 2,80 e

Kadun varren automaatista ostettu lippu kelpaa kaikille maksullisille kadunvarsipaikoille (Huom! ei yksityisille pysäköintialueille, esim. Toriparkki, Savilahdenkatu 12, Akseli, Cumulus, Carlson, tai keskussairaalan pysäköintitalo). Yksityisten pysäköintialueiden tai pysäköintilaitosten maksuliput eivät kelpaa kadunvarsipaikoilla.

Mikkelin kaupungilla on sopimus EasyPark-järjestelmän ja ParkMan-järjestelmän käytöstä. Näihin järjestelmiin liittyneet voivat maksaa pysäköintimaksut mobiilisovelluksella eikä maksulippuja tarvitse noutaa automaateista. EasyPark-sovelluksessa Mikkelin kaikkien kadunvarsipaikkojen koodinumero on 350. Lisätietoja järjestelmien käytöstä ja niihin liittymisestä: www.easypark.fi tai puhelin 09 424 74 555 (EasyPark) ja https://parkman.fi tai puhelin 09 42 579 290 (ParkMan). Mobiilisovelluksella maksettaessa pysäköintimaksu on sama kuin edellä, mutta operaattori voi laskuttaa lisäksi oman hinnastonsa mukaisen palvelumaksun.

Toistuvasti maksullisia paikkoja käyttäville on tarjolla kortteja, joilla pysäköintimaksun voi suorittaa tietyksi ajaksi etukäteen eikä tällöin tarvitse ostaa lippuautomateista maksulippuja. Kortti, joka oikeuttaa enintään 20 minuutin kertapysäköinteihin, maksaa 23 € / kuukausi tai 82 € / kuusi kuukautta. Kahden tunnin kertapysäköinteihin oikeuttavan kortin hinta on 37 € / kuukausi. Kortin voi hankkia kaupungin virastotalon asiointipisteestä, Maaherrankatu 9-11.

Jos esimerkiksi muuttoautoa varten tarvitaan lupa pidempään pysäköintiin, sellaisen voi pyytää pysäköintipalveluista. Lupa maksaa 18 euroa/vuorokausi.

Kiekkopysäköinti

Lyhytaikaiseen pysäköintiin (30 min - 2 h) tarkoitettuja kiekkopysäköintipaikkoja on keskustan välittömässä läheisyydessä.
Kiekkopaikalle pysäköitäessä tulee kiekkoon asettaa pysäköinnin alkamisajaksi joko sen hetkinen tarkka kellonaika tai vaihtoehtoisesti pysäköinnin alkamista seuraava tasa- tai puolitunti sen mukaan, kumpi on lähempänä. Kiekko on oltava selvästi luettavissa auton kojelaudalla tai tuulilasilla. Pysäköintikiekon on oltava laite, joten paperille kirjoitettu kellonaika ei riitä.

Veteraanikortti

Mikkeliläisillä sotaveteraaneilla, sotainvalideilla ja rintamamiehillä on oikeus saada maksuton pysäköintilupa, joka oikeuttaa pysäköimään kadunvarsien maksullisille pysäköintipaikoille maksua suorittamatta. Lupia saa kaupungin virastotalon asiointipisteestä, Maaherrankatu 9 - 11.

Moottoripyörien ja mopojen pysäköinti

Moottoripyörää pysäköitäessä on noudatettava samoja sääntöjä kuin autoilijoiden pysäköintikiekon käyttöä lukuun ottamatta.

Maksulliselle paikalle pysäköitäessä jokaisessa moottoripyörässä täytyy olla oma maksulippu. Pysäköintiliput ovat kaksiosaisia, joista kantaosa jätetään moottoripyörään ja muistiosa otetaan mukaan.

Pysäköintikiekkopaikalle pysäköitäessä ei moottoripyörässä tarvitse käyttää pysäköintikiekkoa, mutta aikarajoitusta on noudatettava. Jalkakäytäville, kevyen liikenteen väylille tai kävelykaduille moottoripyörän pysäköinti on kielletty.

Mopon ja moposkootterin saa pysäköidä kuten polkupyörän, mutta kävelykaduilla niiden pysäköinti on kielletty. Mikäli mopo pysäköidään maksulliselle paikalle, on siihen ostettava pysäköintilippu. Pysäköintikiekkopaikalle pysäköitäessä ei pysäköintikiekkoa tarvitse käyttää, mutta aikarajoitusta on noudatettava.

Moottoripyörä- ja mopoparkit ovat kesäisin Porrassalmenkadulla Kirkkopuiston puolella ja Maaherrankatu 16:n kohdalla sekä mopoille myös Maaherrankatu 10:n kohdalla.

Kävelykatu

Kävelykadulla on moottorikäyttöisten ajoneuvojen kuljettaminen ja pysäköinti kielletty. Poikkeuksena on Hallituskadulla lääkärikeskuksen taksikuljetukset sekä luvan saaneiden ajoneuvojen huoltoajo kello 18 ja 06 välisenä aikana. Luvan antaa teknisen toimen projektijohtaja.

Vuoropysäköinti

Vuoropysäköintiä käytetään etenkin talviaikana helpottamaan katujen aurausta ja puhtaanapitoa. Liikennemerkki, jossa on yksi pystyviiva kieltää pysäköinnin kadu sillä puolella kuukauden parittomina päivinä ja merkki, jossa on kaksi pystyviivaa, kuukauden parillisina päivinä. Rajoitus on aina voimassa kyseisen päivän aamusta kello 8 seuraavaan aamuun kello 8:aan.

Linja- ja kuorma-autojen pysäköintiPysäköintivirhemaksu

Pysäköintivirhemaksu määrätään ajoneuvon pysäyttämistä, seisottamista ja pysäköimistä koskevien kieltojen ja rajoitusten sekä pysäköintikiekon käyttöä koskevien säännösten ja määräysten rikkomisesta. Myös moottorikäyttöisen ajoneuvon tarpeetonta joutokäyntiä koskevien kieltojen ja rajoitusten rikkomisesta voidaan määrätä pysäköintivirhemaksu.

Mikkelissä pysäköintivirhemaksu on 45 euroa. Pysäköintivirhemaksu tulee maksaa 30 päivän kuluessa maksun antamispäivästä. Mikäli pysäköintivirhemaksua ei ole maksettu määräajassa, se korottuu 14 eurolla. Maksu on suoraan ulosottokelpoinen.

Lähes kaikki tapaukset valokuvataan todistelusyistä.

Pysäköintivirhemaksusta on vastuussa ajoneuvon kuljettajan ohella myös ajoneuvon rekisteriin merkitty omistaja tai haltija.

Rengaslukko

Vuoden 2012 alusta voimaan tullut laki sallii auton ajoneuvon siirtämisen tai lukitsemisen rengaslukolla, jos se on ollut väärin pysäköitynä vähintään kaksi vuorokautta tai ajoneuvolle on kertynyt viisi maksamatonta pysäköintivirhemaksua.

Rengaslukko irrotetaan vain pysäköintipalveluiden toimesta ja ainoastaan toimiston aukioloaikoina. Varastoon siirretty ajoneuvo luovutetaan omistajalle vasta, kun siihen kohdistuvat maksut on suoritettu. Ennen rengaslukon irrottamista pysäköintipalveluille on suoritettava 180 euron korvaus rengaslukon käyttämisestä ja kyseiseen ajoneuvoon kohdistuvat maksamattomat virhemaksut. Varastoon siirretystä ajoneuvosta on maksettava siirtokulut 170 euroa, hallintokuluina 50 euroa ja säilytyskustannukset sekä kyseiseen ajoneuvoon kohdistuvat maksamattomat virhemaksut. Maksuista on vastuussa ajoneuvon kuljettajan ohella myös ajoneuvon rekisteriin merkitty omistaja tai haltija.

Oikaisuvaatimus

Mikäli kuljettaja katsoo saamansa pysäköintivirhemaksun aiheettomaksi, hänellä on maksuajan kuluessa oikeus esittää kirjallinen oikaisuvaatimus pysäköinninvalvojalle. Ohjeet ovat pysäköintivirhemaksulomakkeen kääntöpuolella. Mikäli oikaisuvaatimus esitetään määräajan jälkeen, se voidaan jättää tutkimatta.

Oikaisuvaatimuksessa tulee olla oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja osoite sekä lyhyt perustelu sille, miksi pysäköintivirhemaksu on aiheeton. Pysäköintivirhemaksu sekä mahdolliset todisteet liitetään oikaisuvaatimuksen mukaan.

Yksityisten kiinteistöjen pysäköinninvalvonta

Mikäli yksityinen kiinteistö tai osa siitä halutaan kunnallisen pysäköinninvalvonnan piiriin, on asiasta tehtävä pyyntö pysäköintipalveluihin. Ennen valvonnan aloittamista tarkistetaan pysäköintijärjestelyjen ja merkkien selkeys paikan päällä. Tämä tarkistuskäynti maksaa 66 euroa, mutta muuten valvonta on kiinteistön omistajalle tai haltijalle maksutonta. Kiinteistössä asuville ja siellä toimiville tulee tiedottaa muutoksesta etukäteen. Kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta voi kiinteistöllä ilmoittaa kyltillä, mutta se ei ole välttämätöntä.

Tulevia muutoksia pysäköintiin

Keskussairaalan pysäköintilaitoksen valmistumisen jälkeen keväällä 2017 tulee sairaalan tontin ja läheisten kadunvarsien pysäköintiin muutoksia. Sairaalan yläpihalle jää vain inva- ja taksipysäköinti. Osa vapaassa käytössä olleista kadunvarsipaikoista muuttuu aikarajoitetuiksi ja monilla aikarajoitetuilla paikoilla rajoitus muuttuu kahdesta tunnista yhteen tuntiin.  Kannattaa seurata liikennemerkkimuutoksia tavallista tarkemmin tällä alueella.

Yhteystiedot

Pysäköintipalvelut

Asiakaspalvelun aukioloaika
ma - pe klo 8 - 12

Puhelin
040 129 4319

Osoite
Maaherrankatu 9 - 11, 50100 Mikkeli
pysakointipalvelut (at) mikkeli.fi