Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

Vanhoja lupa-asiakirjoja säilytetään Mikkelin kaupungin sekä liitoskuntien arkistoissa.

Palveluopas

Mikkelin kaupungin arkistoissa säilytetään lupa-asiakirjoja ja lupapäätöksen yhteydessä syntyneitä muita liitteitä, piirustuksia sekä erityissuunnitelmia kuten rakenne - ja LVI-suunnitelmia.

Arkistomateriaalin tilaus

Lupa-asiakirjat tilataan nähtäväksi ja kopioitavaksi arkistohakulomakkeella. Arkistossa säilytettäviin julkisiin asiakirjoihin voi tutustua paikan päällä Mikkelin kaupungin virastotalolla. Alkuperäisiä asiakirjoja ei luovuteta, tarvittaessa asiakirjat toimitetaan kopiolaitokselle kopioitavaksi asiakkaan pyynnöstä. Mikäli asiakirjat halutaan kopioitavaksi tulee lomakkeen viimeiseltä sivulta täyttää laskutustiedot.

Toimitusajat vaihtelevat ja tilaukset kannattaa tehdä ajoissa. Lupa-asiakirjat haetaan arkistoista ja hakijalle ilmoitetaan, kun asiakirjat on nähtävänä. Yleensä on hyvä varautua 1-2 viikon vastausaikaan, mutta henkilöstön vuosilomien aikana varauduttava 1 kuukauden vastausaikaan.

Vaativien ja aikaa vievien asiakirjojen hausta tai laatimisesta voidaan laskuttaa rakennusvalvonnan taksan kohdan 9.3 mukaisesti. Laskutuksesta ilmoitetaan erikseen.

Yhteystiedot

Asiakirjojen haku arkistosta

Hakupyynnöt tulee tehdä arkistohakulomakkeella.