Rakennusvalvonnan ohjeet

Täältä löydät Mikkelin kaupungin rakennusvalvonnan ohjeet rakentamiseen.

Palveluopas

Lupapiste

 

Pikaopas Lupapisteen käyttöön (pdf)

 

Ohjeita luvan hakemiseen

 

Ohjelomake - Tarvitsenko lupaa? (Ohjelomake vapautettujen rakennelmien sijoittamiseen ja rakentamiseen)

Saako tontille rakentaa (pdf)

Luvan hakeminen sähköisesti (rakennusluvat sähköisesti -sivu)

Lupaohje (pdf)

Ohjeita rakennusluvan saajalle (pdf)

Korjausrakentamisen LVI-työt (pdf)

Mainoslaitteiden luvanvaraisuus.pdf

Ohjeita huoneistosaunan, kylpyhuoneen luvanvaraisuudesta (pdf)

Maalämmön lupaohje (pdf) (Rakennuslautakunta 11.3.2014 § 12, Ympäristöhallinnon linkit päivitetty 2017)

Esteetön rakennus ja ympäristö - Rakennusvalvonnan ohje (pdf) (Rakennuslautakunta 16.12.2014 § 56)

 

Suunnittelun ja rakentamisen ohjeet

 

Rakennuslupapiirustuksissa ja selvityksissä sekä erityissuunnitelmissa esitettävät asiat (pdf)

Ohje kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyjärjestelmän suunnitelmalle (pdf)

Rakennesuunnittelun ohjeistusta (pdf)

Tiedote jätevesisuunnittelijoille (pdf)

Pientalon paloteknisiä ohjeita (Etelä-Savon Pelastulaitos)

Palokatkosuunnittelu (pdf)

Nimiösivu mm. asemapiirustusten tekemistä varten

 

Muita ohjeita, linkkejä ja lomakkeita

 

Kattorakenteiden tarkistus (pdf) (Ympäristöministeriö)

Hissiavustukset

Kadut kuntoon.pdf : kunnossapidon ohje (Ympäristöministeriö)

Rakentajan ekolaskuri

Rakennuksen energia- ja ekotehokkuus

Pientalon laadun arviointi

Energiatehokas pientalo

E-neuvonta

Hometalkoot

Vanhojen rakennusmateriaalien tietopankki (ymparisto.fi)

Motiva:

- Hyvä Talo (pdf)
- Rakentamismääräyksillä energiatehokkuutta uudisrakentamiseen (pdf)
- Julkaisuja lämmitysjärjestelmiin

Puiden kaataminen.pdf

Hyvä tietää:

Rakentajan muistilista - kotitalous rakentajana.pdf (vero.fi)
Kotitalous työnantajana (etera.fi)

Muita linkkejä:

Rakennusvalvonnan lomakkeet
Rakennusvalvonnan taksat ja maksut
Mikkelin kaupungin rakennusjärjestykset

Aiheeseen liittyvää

Yhteystiedot