Rantarakentaminen

Ranta-alueiden rakentamista ohjataan kaavoin ja rakennusjärjestyksen määräyksin. Jos ranta-alueelle ei ole laadittu kaavaa, uuden rakennuksen rakentamiseen tarvitaan poikkeamislupa.

Palveluopas

Maankäyttö- ja rakennuslaki määrää, ettei rannalle saa rakentaa ilman kaavaa (poikkeuksena rantasaunan rakentaminen rantatontille, jossa on jo olemassa lomarakennus). Haja-asutusluonteista rantarakentamista ohjataan rantayleiskaavalla ja ranta-asemakaavalla. Ranta-asemakaava on yleensä maanomistajan teettämä kaava.

 

Rakennusoikeuden määrittäminen

Keskeinen tavoite rantarakennusoikeuden määrittämisessä on maanomistajien tasapuolinen kohtelu.  Rantarakentamisoikeus on riippuvainen rannan laadusta, muodosta ja ranta-alueen edessä olevasta vapaasta vesistönäkymästä.

 

Rakennusoikeuden mitoitus

Rakentamiseen oikeuttava mitoittava rantaviiva muunnetaan todellisesta rantaviivasta vähentämällä rantaviivan pituudesta kapeiden lahtien ja niemien osuudet sovituin kertoimin. Mitoituksena käytetään suurilla järvillä (Saimaa, Puula ) 5 rakennuspaikka/muunnettu rantaviivakilometri. Pienimmillä järvillä käytetään mitoituslukuna 4 rakennuspaikkaa/muunnettu rantaviivakilometri.
 

Rakennusjärjestys

Kaavojen lisäksi rantarakentamista ohjataan myös rakennusjärjestyksellä.  Mikkelin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen 22.5.2017 §43. Rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.7.2017

 

 


 

Yhteystiedot

Kaupungin virastotalolta (Maaherrankatu 9 -11), 3. krs

Aukioloajat

ma-pe 9 - 15

Yhteyshenkilö

Jari Ahonen  kaavoitusinsinööri p. 044 794 2527

etunimi.sukunimi (at) mikkeli.fi

Lomakkeet:

Poikkeamislupa

Selvitys naapurien kuulemisesta