Teknologia- ja innovaatiopalvelut

Miksei Oy tarjoaa erilaisia yrityskehityspalveluita erikokoisten yritysten tarpeisiin. Palveluiden avulla asiakasyritys saa konkreettista hyötyä liiketoimintansa kehittämiseen, analysointiin ja kansainvälistämiseen.

Palveluopas

Miksein toiminta keskittyy neljälle kärkialalle, jotka ovat teknologia- ja puutuoteteollisuus, bioenergia, ympäristöturvallisuus sekä digitointi, arkistointi sekä sähköinen asiointi ja arkistointi. Miksein tarkoitus on kehittää kärkialojen yritysten toimintaa ja täyttää aloille asetetut pitkän tähtäimen kehittämistavoitteet.

www.mikseimikkeli.fi