Tukiperheille

Perhehoitoyksikkö Pessi kouluttaa tukiperheitä, etsii kunnan hakemuksesta lapselle sopivan perheen ja tukee tukiperhettä toiminnassaan. Tukiperheitä tarvitaan monenlaisissa tilanteissa.

Palveluopas

Tietoa tukiperhetoiminnasta

Lapsiperheen elämä on antoisaa, mutta välillä myös  vaativaa ja vanhempien voimavarat voivat olla koetuksilla. Lapsen perhettä voi olla kohdannut jokin vaikea tilanne, kuten vakava sairastuminen tai avioero. Tukiperheessä käyvän lapsen perhessä voi olla pitkään jatkunut tuen tarve, joka voi aiheutua esimerkiksi vanhemman uupumisesta.

Tukiperhettä tarvitsevalla lapsella ei useinkaan ole oman vanhemman tai vanhempien lisäksi muita tärkeitä aikuisia lähipiirissään. Lapsi voi tarvita erityishuomiota esimerkiksi tunne-elämän häiriöiden, kehitysviivästymien tai sairauksien suhteen.

Tukiperhetoiminta on lastensuojelulain 36 § mukainen avohuollon tukitoimi tai sosiaalihuoltolain mukainen palvelu. Lapsi viettää tukiperheessä yleensä yhden viikonlopun kuukaudessa. Tämän lisäksi hän voi erikseen sovitusti viettää tukiperheessä pidempiä jaksoja loma-aikoina. Tukiperhetoiminta on tarkoitettu tukitoimeksi yli yksi vuotiaille lapsille. Tukiperheitä tarvitaan lapsille, jotka ovat perheensä ainokaisia, mutta myös sisarusparville.

Tukiperheissä tehdään viikonloppujen aikana ihan tavallisia asioita. Lapsi voi saada uusia virikkeitä, kavereita ja aikuissuhteita, jotka tukevat lapsen kasvua. Samalla tukiperhetoiminta auttaa lapsen vanhempia jaksamaan tarjoamalla heille tilaisuuden hengähtää. Tukiperhetoiminnan tavoitteena on tukea perhettä niin, että se jatkossa selviytyy omin voimin.

Sinustako tukiperheeksi?

Lapsi tarvitsee aikaa, huomiota ja hellyyttä. Tukiperheenä toimiva perhe on kiinnostunut lasten auttamisesta ja halukas antamaan aikaansa lapsille. Tukiperheellä tulee olla mahdollisuus sitoutua tukiperhetoimintaan toiminnan alettua vähintään vuodeksi.

Lapselle on tärkeää, että tukiperhe ja hänen vanhempansa tekevät yhteistyötä. Lapset tarvitsevat monenlaisia tukiperheitä: Lapsi, joka kaipaa ikäistään seuraa, voi olla tukiperheessä, jossa on muitakin lapsia. Toinen lapsi saattaa kaivata aikuisten erityistä jakamatonta huomiota ja tällöin lapseton tukiperhe voi olla hänen tarpeisiinsa parhaiten vastaava tukiperhe. Lapsi, jolla ei ole isovanhempia, voi viihtyä iäkkäämmässä tukiperheessä.

Tukiperhevalmennus

Tukiperhe ei kohtaa haasteita yksin. Tukiperhetoiminasta kiinnostuneet henkilöt saavat valmennusta tehtävään ja sosiaalityöntekijän tuen toimintaansa. Valmennus toteutetaan ensisijaisesti ryhmämuotoisena kaksipäiväisenä tai neljän illan mittaisena koulutuksena, jonka lisäksi tulemme käymään kotonanne. Valmennus on joskus mahdollista toteuttaa myös perhekohtaisina tapaamisina, joista vähintään yksi toteutetaan perheen kotona.

Valmennuksessa perhe saa tietoa tukiperheenä toimimisesta osana lastensuojelua. Samalla perheellä on mahdollisuus saamaansa tietoon perustuen arvioida halukkuuttaan ja valmiuttaan sitoutua tukiperhetoimintaan. Tukiperheeltä ei edellytetä erityistaitoja, ammatillisia valmiuksia tai sosiaalialan tuntemusta. Toiminnan alettua tukiperhe saa tietoa tuettavasta lapsesta sekä tukea tehtävään sosiaalityöntekijöiltä.

Miten tukiperheeksi hakeudutaan?

Mikäli harkitsette tukiperheeksi ryhtymistä, voitte täyttää hakemus tukiperheeksi -lomakkeen. Palautettuanne lomakkeen, otamme teihin yhteyttä. Kaikilta tukiperhetoimintaan osallistuvilta perheiltä edellytetään valmennukseen osallistumista.

Perhehoitoyksikkö Pessi pyrkii selvittämään, että tukiperheinä toimivat perheet ovat kaikin tavoin lapsille turvallisia paikkoja viettää viikonloppuja ja lomajaksoja. Siksi pyydämme lausunnon kotikuntanne sosiaalitoimelta. Lausunnon pyytämistä varten teidän tulee palauttaa hakemuslomakkeenne mukana liitteenä oleva kirjallinen suostumus lausunnon pyytämiseen.

Tukiperhesuhteen alkaminen

Kunnan sosiaalityöntekijä arvioi lapsen tukiperheen tarpeen ja hakee lapselle tukiperhettä Pessistä. Yksikön työntekijä ottaa yhteyttä lapsen vanhempaan sekä tutustuu lapseen ja lapsen vanhempiin kotikäynnillä. Käynnin tarkoituksena on myös "valmentaa" vanhempaa tukiperhesuhteeseen. Pessin työntekijät etsivät lapselle sopivan tukiperheen. Kun sopiva tukiperhe löytyy toteutetaan tutustumiskäynti tukiperheeseen, jossa mukana ovat lapsi vanhempineen sekä Pessin työntekijä. Tutustumiskäynnin tavoitteena on, että perheet tutustuvat toisiinsa ja saavat mahdollisuuden vielä miettiä tukisuhteeseen sitoutumista. Tutustumiskäynnin jälkeen tarkistetaan molempien osallisten halukkuus tukiperhesuhteeseen.

Mikäli tukiperhesuhteeseen päädytään, järjestetään tukiperhesuhteen alussa aloitusneuvottelu/tukiperhepalaveri, jossa paikalla ovat kunnan sosiaalityöntekijä, lapsen vanhemmat ja lapsi, tukiperhe sekä Pessin työntekijä. Neuvottelussa sovitaan tukiperhekäyntien määrästä (yleensä 1 vkl / kk) ja käytännön asioista sekä laaditaan kirjallinen tukiperhesuunnitelma. Pessin työntekijä tekee tukiperheen kanssa myös tukiperhesopimuksen ennen tukiperhesuhteen alkamista.

Tuki tukiperheenä toimivalle perheelle

Tukiperhesuhteen tukeen kuuluu:

- sosiaalityöntekijän yhteydenpito lapseen, vanhempiin, tukiperheeseen sekä sosiaalitoimeen (seuranta yksiköstä 2 vuotta)

- tukiperhepalaverit (vähintään 1krt / vuosi)

- virkistys

- täydennyskoulutus

- vertaisryhmät

- kirjallinen palautusjärjestelmä

- tarvittaessa työnohjaus ja konsultaatio

Ohjeita tukiperheille

LOMAKKEET

- tukiperheen palautelomake

- lapsen tulo- ja lähtöilmoitus tukiperheelle

Yhteystiedot

Perhehoitoyksikkö Pessi
Vuorikatu 13
50100 Mikkeli

Yhteydenotot:

Perhesijoitusasiat:
sosiaalityöntekijä, puh. 044 794 5763

Tukiperheasiat:

sosiaalityöntekijä, puh. 040 129 4417

ohjaaja, puh. 050 311 7478