Vesilaitos

Mikkelin vesilaitos vastaa siitä, että sen asiakkaat saavat hyvää talousvettä.

Palveluopas

Vesilaitoksen keskeisimmät toimintaperiaatteet ovat

  • Talousveden laadun ja saatavuuden turvaaminen ja häiriötön jakelu
  • Jäte- ja sadevesien häiriötön johtaminen ja jäteveden tehokas puhdistaminen
  • Tuotteiden ja palvelujen kilpailukyky sekä ystävällinen ja luotettava asiakaspalvelu
  • Ympäristön huomioiminen toiminnassa ja toimintaedellytyksien turvaaminen myös tulevaisuudessa

Mikkelin Vesilaitos palvelee osoitteessa: www.mikkelinvesi.fi