25.11.2015 - 9:59
Etelä-Savon pelastuslaitokselle perustettu Raskas Pelastusjoukkue
rapej2m.jpg
Pelastuslaitokselle on perustettu Raskas Pelastusjoukkue (RaPeJ) tukemaan normaalia pelastustoimintaa tehtävissä, jotka vaativat lisäresursseja, erityisosaamista tai asiantutijuutta. Joukkue on osa Itä-Suomen pelastuslaitosten muodostamaa Raskasta Pelastuskomppaniaa (RaPeK), jolla tehostetaan yhteistoimintaa vaativissa pelastustehtävissä.
rapej4m.jpg

 

 Itä-Suomen pelastuslaitosten Raskas Pelastuskomppania toimintamalli (RaPeK) on suorituskykyinen omavarainen pelastustoimen muodostelma jota voidaan käyttää kaikissa vaativissa pelastustoimintatehtävissä. Tilanteet joissa vaaditaan osaamista, asiantuntijuutta, erikoiskaluston käyttöä kuten: rauniopelastustoiminta suuronnettomuuksissa ja poikkeusolojen laaja-alaiset pelastustehtävät. RaPeK -muodostelmaa voidaan käyttää yhteiskunnan häiriötilanteissa ja suuronnettomuuksissa, muulloinkin kuin poikkeusoloissa ja väestönsuojelutehtävissä. Pitkäkestoinen pelastustoiminta vaatii lisäresursseja ja suorituskykyä, jolloin raskaspelastuskomppania täydentää alueellista pelastustoimintaa tarvittavalla asiantuntijaresurssilla ja erikoisosaamisella.

rapej5m.jpg

 

Raskaan Pelastusjoukkueen (RaPeJ) tehtäviä ovat esimerkiksi:

Erikoistilanteiden johtaminen yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Rauniopelastus ja etsintä, CBRNE -onnettomuudet ja mittaustoiminta,  pelastustehtävät vaikeissa olosuhteissa, vesipelastus ja sukellustehtävät, öljyntorjunnan erikoiskaluston käyttö, aluskuljetus, luonnononnettomuudet ja myrskytuhojen raivaus, viestintä ICT  ja tilannekuvan välittäminen,  kansainvälisen avun vastaanotto toiminta (HNS).

Pelastusjoukkueen kokoonpanoa voidaan mitoittaa tarpeen ja tilanteen mukaisesti.  Omatoiminen pelastusjoukkue tai sen osa/ryhmä voi toimia erilaisissa pelastustoiminnan tehtävissä pääasiallisesti omalla toiminta-alueellaan, mutta myös muiden Itä-Suomen pelastuslaitosten alueella. Jatkossa toiminta voi ulottua myös kansainvälisiin tehtäviin USAR-toiminta. Pelastusjoukkuetta koulutetaan Itä-Suomen pelastuslaitosten laatiman pääkoulutusohjelman mukaisesti. Yhtenä koulutustavoitteena on osallistua vuonna 2017 Baltic Rescue harjoitukseen. Päätavoitteena on kuitenkin oman alueen pelastustoiminnan suorituskyvyn ja laadun parantaminen!