14.1.2016 - 15:05
Etelä-Savon pelastuslaitoksen toiminta vuonna 2015
paloauto.png
Etelä-Savossa pelastustoimen hälytystehtävämäärät nousivat hieman edellisvuoden tasosta. Vuonna 2015 hälytystehtäviä oli 3 341 kpl (v. 2014; 3 255 kpl). Vuoden 2015 tilastoinnista ilmenee muun muassa, että luonnonilmiöillä on suuri merkitys pelastustoimen tehtävien lukumääriin ja liikenneonnettomuuksien määrä on edelleen melko korkealla tasolla.

Pelastuslaitoksen toimintatilasto vuodelta 2015 luettavissa liitteestä.