8.1.2016 - 11:27
Etelä-Savossa havaittu useita hyydepatoja
tilanne_14.1.2014_hapaslampi_muokattu.jpg
Kiristyvä pakkanen on aiheuttanut hyydetulvia eri puolilla Etelä-Savoa.

Hyydettä havaittu useissa virtavesissä Etelä-Savossa (Etelä-Savon ELY-keskus)

Hyydetulva on edelleen Rantasalmen asemankylän Kohisevanjoessa, josta loppiaisena poistettiin hyydepatoja kaivinkoneella. Yksi saunarakennus on osaksi kastunut ja tulva uhkaa kahta muuta saunarakennusta. Tilannetta seurataan ja tarvittaessa hyydepatoja poistetaan.

Mikkelin ja Kangasniemen rajalla sijaitsevan Läsäkosken alaosassa on havaittu hyydettä. Vedenpinta on nousemassa. Tilannetta tarkkaillaan ja tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin.

Myös Juvan Myllyjoessa on havaittu hyydetulva ja ainakin yksi saunarakennus kärsii tulvasta. Tarvittaessa hyydepatoa tullaan purkamaan kaivinkoneella.

Linkki:

Näin hyydepadot syntyvät (ymparisto.fi)

Tulviin varautuminen