6.2.2014 - 15:52
HAIRIO.INFO palvelu kuntalaisten ja viranomaisten avuksi häiriötilanteisiin
hairio.info_logo.jpg
112 -päivänä julkaistu HAIRIO.INFO palvelu, joka tuottaa tilannekuvaa kootusti eri lähteistä. Palvelu on ladattavissa kännyköihin ja mahdollistaa myös yksityisten henkilöiden osallistumisen tilannekuvan tuottamiseen. Myös viranomaiset pystyvät hyödyntämään palvelua häiriötilanteen seraamisessa ja tilannekuvan muodostamisessa. Lisätietoa palvelusta www.hario.info.

HAIRIO.INFO palvelu on arkipäivän häiriötilanteisiin kehitelty reaali-aikainen tilannekuva ja -tiedotuspalvelu.

Hanke on Etelä-Savon pelastuslaitoksen johtama pilottihanke, jonka päämääränä on uudistaa viranomaisten häiriötilanteiden johtamistyökaluja ja parantaa tiannekuvatietoisuutta sekä parantaa myös kansalaisten osallistumista ja kriisitiedottamista.

Hanke on pilotoitu Etelä-Savon alueelle, ja koska hanke on herättänyt mielenkiintoa myös maanlaajuisesti on HAIRIO.INFO palvelun jatkokehittelyitä jo aloitettu koskemaan laajempaa aluetta Suomesta.

Järjestelmä toimii kännykkään ladattavana sovelluksena, jonka kautta on mahdollista osallistua tilannekuvan muodostamiseen ottamalla kuvaa häiriötilanteesta ja lähettämällä sitä palveluun. Näin kuva muodostaa ostaltaan tilannekuvaa järjestelmässä.

Palvelun tavoitteena on olla moderni ja nykyaikainen, nopeasti muokattavissa oleva, rajapinnoiltaan avoin kokonaisjärjestelmä, jonka avulla eri viranomaiset ja organisaatiot helposti tuottaa ja jakaa tilannekuvaa täydentävää materiaalia.