15.4.2016 - 10:48
Huolellisuutta puutarhajätteen polttamiseen
maastopalo_puutarhajatteen_polttamisesta.jpg
Risuja ja puutarhajätettä poltettaessa, tulee varata riittävästi alkusammutusvälineitä välittömään läheisyyteen ja huolehtia riittävästä vartioinnista polttamisen aikana ja sen jälkeen. Polttamisessa tulee huomioida vallitsevat olosuhteet, kuten kuivuus ja tuuli. Voimassa olevan metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikaan avotulen tekeminen on kielletty.

Risujen polttamisesta on tehtävä ilmoitus, mikäli savua syntyy merkittävästi. Jätteiden polttaminen on aina kielletty. Polttamista voi rajoittaa myös kunnan ympäristönsuojelumääräykset, jotka voivat kieltää taajama-alueilla puutarhajätteiden tai risujen polton. Myös pelastusviranomainen voi kieltää avotulen teon, mikäli tulipalon vaara on ilmeinen. Esimerkiksi kuivuuden tai tuulisen sään vuoksi. Metsäpalovaroituksen tai ruohikkopalovaroituksen aikaan avotulen tekeminen on kielletty.

Tarkista ilmatieteenlaitoksen sivuilta voimassa olevat varoitukset.

Huomioithan, että sytyttäjä on aina vastuussa seurauksista!

Lisätietoja varaudu.info sivustolta.