10.8.2016 - 15:48
Ilotulitusten järjestäminen
img_4274muokattu.jpg
Huomioittehan, että Etelä-Savossa ilotulitteiden käyttämisestä on tehtävä ilmoitus pelastusviranomaiselle.

Ilmoituksen voi tehdä lomakkeella, joka löytyy nettisivuiltamme.

Ilotulituksen järjestäjälle on koottu erilliset ohjeet, jotka löytyvät ilmoituslomakkeen lopusta.

Ilotulitteita voi käyttää ilman pelastusviranomaisen kirjallista lupaa vain 31.12 klo 18.00 - 1.1 klo 02.00 välisenä aikana.
Ilotulitteiden myynti ja luovuttaminen on kielletty alle 18-vuotiaalle.

Pelastusviranomainen voi myöntää ilotuliteluvan varsinaisen ilotulitusajan ulkopuolella perustellusta syystä muun muassa erilaisiin juhlatilaisuuksiin. Luvan myöntämistä varten ilotulittajan tulee täyttää ilotulitteiden ampumislupa-lomake. Lomake palautetaan sähköpostilla, vähintään viisi vuorokautta ennen ilotulitteiden ampumisajankohtaa. 

Ilotulitusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että ilotulituspaikka ja sääolosuhteet ovat sellaiset, että niiden perusteella ilotulitus voidaan suorittaa turvallisesti. Ilotulitusluvan esteenä voi olla esimerkiksi metsäpalovaroitus. Ilotulituksen ehdot esitetään tapauskohtaisesti pelastusviranomaisen päätöksessä. 

Ilotulitusnäytöksiin luvan myöntää poliisi.

Yksityiseen kulutukseen tarkoitettujen ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä on tehtävä ilmoitus pelastusviranomaiselle vähintään kuukausi ennen varastoinnin aloittamista ("Kemikaaliturvallisuuslaki" 3.6.2005/390 § 63). Ilmoituksen pohjalta pelastusviranomainen tekee päätöksen, jossa varastoinnille ja myynnille voidaan asettaa tarpeellisiksi katsottavia ehtoja tai rajoituksia.

Ilmoitukset osoitetaan varastointipaikan sijaintikunnan pelastusviranomaiselle.