19.3.2015 - 13:18
Missä palaa? Maastopalo vai rakennuspalo?
risujen_poltto.jpg
Lumien sulaessa alkaa taas kevättyöt, joihin liittyvät risujen ja puutarhajätteen polttamiset. Tiesithän, että risujen polttamisesta, jos siitä aiheutuu runsasta savua, tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle. Yllä olevassa kuvassa ei ole kyse maastopalosta tai rakennuspalosta, vaan risujen poltosta.

Risujen polttamisesta on tehtävä ilmoitus, mikäli savua syntyy merkittävästi. Jätteiden polttaminen on aina kielletty.

Risuja ja puutarhajätettä poltettaessa tulee varata alkusammutusvälineitä ja huolehtia riittävästä jälkivartioinnista. Polttamista rajoittavat muun muassa kunnan ympäristönsuojelumääräykset,

jotka voivat kieltää taajama-alueilla puutarhajätteiden tai risujen polttamisen. Myös pelastusviranomainen voi kieltää avotulen teon mikäli tulipalon vaara on ilmeinen, esimerkiksi kuivuuden tai tuulisen sään takia.

Metsäpalovaroituksen aikana avotulen tekeminen on aina kielletty.

Voimassa olevat varoitukset voi tarkistaa Ilmatieteen laitoksen sivuilta.

Huomioithan, että sytyttäjä on aina vastuussa seurauksista. Vaihtoehtoiset menetelmät risujen ja muun puutahrajätteen hävittämisessä auttavat ympäristöä, eivätkä häiritse naapuria.

Lisää tietoa metäpalovaroituksista ja avotulesta löydät varaudu.info sivustolta.

Ohje sekä ilmoitus risujen-ja puutarhajatteen polttamiseen