30.6.2016 - 15:57
Turvallisuusohjeita tapahtumajärjestäjille
festaritarkastus.jpg
Kesä on erilaisten tapahtumien ja yleisötilaisuuksien aikaa. Järjestäjän vastuulla on huolehtia tapahtuman turvallisuudesta. Tähän on koottu ohjeita siitä, mitä tilaisuuden järjestäjän on otettava huomioon turvallisuuden varmistamiseksi.

Yleisötilaisuuksista on ilmoitettava etukäteen poliisille ja pelastuslaitokselle. Poliisin sivuilta löytyy paljon tietoa tapahtumajärjestäjille ja ohjeet ilmoituksen tekemiseen.

Jos tilaisuuteen osallistuu vähintään 200 ihmistä tai siihen liittyy tiettyjä turvallisuusriskejä, sille on tehtävä pelastussuunnitelma. Pelastuslaitosten sivuilta löytyy ohje ja mallipohja pelastussuunnitelman tekemiseen.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes valvoo yleisötilaisuuksien turvallisuutta osana kuluttajille tarjottavien palveluiden turvallisuuden valvontaa. Valvonta on pistokokeenomaista eikä se sisällä ennakkovalvontaa. Tukesin sivuilta löytyy tietoa ja ohjeita kuluttajapalveluiden turvallisuudesta.

Järjestäjän on hyvä olla turvallisuusasioista yhteydessä poliisiin ja pelastuslaitokseen heti, kun tapahtumaa aletaan suunnitella. Poliisi osaa arvioida esimerkiksi tarvittavien liikenteenohjaajien ja järjestyksenvalvojien määrän. Pelastuslaitoksen ja poliisin asiantuntemus helpottaa tapahtumajärjestäjän varautumista erilaisiin riskitilanteisiin.