5.1.2016 - 15:10
Vinkkejä tulisijojen oikeaan käyttöön
nokipalo2.jpg
Talvisaikaan syttyy useita tulipaloja, jotka saavat alkunsa lämmittämisestä.

Nuohous ja tulisijat

Nuohouksen tarkoituksen on poistaa savuhormeihin ja tulisijoihin kertynyt palamisjäte, etteivät ne aiheuttaisi palovaaraa. Mikäli nuohousta ei suoriteta määrävälein, on riskinä savupiipun tervaantuminen ja karstoittuminen, joista voi seurata nokipalo.  Nokipalossa piipun pinnoille tiivistynyt piki ja noki syttyvä. Tämän seurauksena savuhormissa voi lämpötila nousta jopa 1200oC ja aiheuttaa piipulle halkeamisvaaran. Nokipalon estämiseksi on tärkeää huolehtia myös riittävästä palamisilmasta. Mikäli nokipalo havaitaan alkuvaiheessa, voidaan sitä hillitä rajoittamalla ilmansaantia uunin suuluukulla.

Jos nokipalo syttyy, on aina soitettava hätäkeskukseen 112.

Nokipalon jälkeen tulee olla yhteydessä nuohoojaan.

Tulisijojen käytössä suurimmat vaarat ovat tulipalovaarat ja häkämyrkytykset, jotka yleensä aiheutuvat tulisijojen väärästä käytöstä.

Häkä eli hiilimonoksidi on ihmiselle vaarallinen, hajuton, mauton ja näkymätön kaasu. Häkä aiheuttaa suurina pitoisuuksina hengitettynä hapenpuutetta. Suoraan hengitettynä hiilimonoksidi on erittäin myrkyllinen. Suomessa sattuu vuosittain noin 10-20 häkämyrkytyskuolemaa. Kotitalouksiin sekä kesäasuntoihin suositellaan hankittavan häkävaroittimia ja se sijoitetaan huoneeseen, jossa takka, kaasuhella tai muu tulisija sijaitsee.

Ohjeita puun polttamiseen

  • Poltettavan puun on oltava kuivaa.
  • Oikea sytytystapa on puiden sytyttäminen päältä pienellä määrällä puutikkuja ja sanomalehtipaperia.
  • Kun tulipesän pinnat ovat kunnolla kuumenneet, voidaan puuta lisätä reilummin, tulipesää ei saa latoa liian täyteen.
  • Tulisijan pellit on hyvä pitää auki ja varmistaa hyvä veto niin kauan kuin hiillos vielä hehkuu. Näin huonetilaan ei pääse häkää eikä pienhiukkasia.
  • Kun veto on hyvä, piipun päästä tupruaa tasaisen vaaleanharmaata savua. Musta noki kertoo liian vähäisestä vedosta tai märistä puista.
  • Kun hiillos alkaa hiipua - eli siinä ei näy sinisiä liekkejä - voi pellin laittaa vähän pienemmälle. Vasta kun hiillos on palanut loppuun, pellin saa sulkea kokonaan.