Rakentaminen

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 20 §:n mukaan kunta huolehtii rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan. Käytännössä rakentamisen ohjauksen ja valvonnan kunnassa hoitaa rakennusvalvonta, joka myös aina ratkaisee rakennusluvan. Pelastusviranomainen toimii rakennuslupamenettelyssä pelastustoimen asiantuntijana ja yhteistyötä tehdään paikallisten olosuhteiden ja tarpeiden mukaisesti.

Rakentamista ohjaavissa säädöksissä pelastusviranomaiselle on asetettu säädöspohjaan perustuva ohjaus- ja valvontavelvollisuus yksittäisiin suunnitteluratkaisuihin. Tällaisia suunnitteluratkaisuja ovat mm. savunpoisto- ja alkusammutusjärjestelyt sekä paloilmoittimen suunnittelun ohjaus. Rakenteellisen palonehkäisyn tavoitteena on varmistaa, että kaavoituksessa, uusien rakennuksien rakentamisessa ja vanhojen remontoimisessa huomioidaan palo- ja henkilöturvallisuusasiat sekä pelastuslaitoksen toimintamahdollisuudet mahdollisissa hätätilanteissa.

Ohjeita rakentajalle:

 

Lähteitä: