Tapahtuman järjestäminen

Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski, tilaisuuden järjestäjän on laadittava pelastussuunnitelma.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmassa on selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden vaarat ja riskit. Niiden perusteella määritellään tilaisuuden turvallisuusjärjestelyt sekä tilaisuuden toteuttamisesta vastaavalle henkilöstölle ja tilaisuuteen osallistuvalle yleisölle annettavat ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja onnettomuus- ja vaaratilanteessa toimimiseksi.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista tiedoksi pelastusviranomaiselle. Erityisestä syystä voidaan hyväksyä määräajan jälkeen toimitettu suunnitelma.

Yleisötapahtuman ja erikoistehosteiden lomakkeet

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on laadittava yleisötilaisuuteen tai tapahtumaan, jossa:

 1) arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä;

 2) käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja;

 3) tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta; tai

 4) tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

 

 

Linkki sivulle, jolla tilapäismajoituksen ilmoituslomake sekä tapahtuman pelastus- ja turvallisuussuunnitelma.