Palvelut

Etelä-Savon pelastuslaitoksen tuottamia palveluita ovat muun muassa pelastustoimen palvelut ja varautuminen sekä osassa maakuntaamme ensihoitopalvelut.

Etelä-Savon pelastuslaitos tuottaa pelastustoimen tehtävät toiminta-alueellaan. Pelastustoimen tehtävät määräytyvät pelastuslaissa (397/2011) ja niitä ovat onnettomuuksien ennaltaehkäisy, pelastustoiminta ja varautuminen poikkeusoloihin. Näiden tehtävien lisäksi pelastuslaitos tekee yhteistyötä eri viranomaisten ja muiden pelastuslaitosten kanssa. Pelastustoimen tehtävien tarkoituksena on ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojaaminen. Lisäksi muiden pelastustehtävien suorittaminen ja yleisen turvallisuuden ylläpito.

Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn tehtävät:

 • ohjaus, valistus ja neuvonta, esimerkiksi palotarkastukset ja koulutukset
 • valvontatehtävät, esimerkiksi nuohouksen ja pelastussuunnitelmien valvonta
 • palontutkinta
   

Pelastustoiminnan tehtävät:

 • ihmisten, ympäristön ja omaisuuden pelastaminen sekä suojaaminen
 • onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen ja seurausten lieventäminen ja rajoittaminen
 • pelastustoiminnan kohteita ovat tulipalot, liikenneonnettomuudet, ihmisen pelastamis- ja vahingontorjuntatehtävät
   

Varautumisen tehtävät:

 • väestönsuojelu
 • poikkeusolojen toimintasuunnitelmat
 • kuntien valmiussuunnittelun tukeminen