Ei laskutettavat

Kirjallisen korjauskehotuksen ja laskutuksen ulkopuolelle jäävät seuraavat paloilmoitinhälytysten syyt:

  • Rakennuspalo, maastopalo, liikennevälinepalo, muu tulipalo
  • Ensivastetehtävä, ihmisen pelastaminen tai muu hätätilanne, jossa on painettu paloilmoitinpainiketta
  • Rakennuspalovaara
  • Räjähdys/räjähdysvaara ja sortuma/sortumavaara
  • Vaarallisten aineiden aiheuttama onnettomuus
  • Muu ylijännite tai suuritaajuinen häiriö
  • Salaman aiheuttama ylijännite tai vaurio
  • Kaupungin vesijohtoverkoston aiheuttama paineisku

 

Esimerkiksi rakennuksen läheisyydessä tapahtuvasta maasto- tai autopalosta aiheutuneesta paloilmoitinhälytyksestä ei lähetetä korjauskehotusta tai laskua. Tarvittaessa ohjeeseen voidaan soveltaa harkinnanvaraisuutta.