Ensihoito

 

Ensihoidon palveluista Etelä-Savon pelastuslaitoksen toiminta-alueella vastaavat Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, Itä-Savon Sairaanhoitopiiri sekä Pohjois-Karjalan Sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Ensihoidon palveluntuottajia toiminta-alueella ovat Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon pelastuslaitos ja Juvan Sairaankuljetus.

ESPL tuottaa ensihoitopalvelut Savonlinnassa, Kerimäellä, Punkaharjulla, Sulkavalla, Rantasalmella ja Heinävedellä. Alueella toimii lisäksi yksityinen palveluntuottaja, Juvan Sairaankuljetus Ay.

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri tuottaa omana palvelunaan ensihoitopalvelut ja alueen kenttäjohtojärjestelmän. ESPL tuottaa ensihoidon tukiyksiköt Mikkelissä ja Pieksämäellä.

Ensihoitopalveluiden tehtäväkenttään kuuluvat

  • äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen henkilön kiireellinen ensihoito
  • loukkaantuneen henkilön ja muiden tapahtumaan osallisten ohjaaminen psykososiaalisen tuen piiriin
  • ensihoitovalmiuden ylläpitäminen
  • osallistuminen varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimiseen
  • virka-apu muille viranomaisille

Näiden tehtävien lisäksi ensihoitopalveluihin kuuluu ensivastetoiminta, jonka tuottaa ESPL. Ensivaste on yksikkö, joka saapuu ensimmäisenä tapahtumapaikalle ja aloittaa heti ensihoidon toimenpiteet. Ensivastetoiminnan tarkoituksena on tukea ensihoitojärjestelmää  ja nopeuttaa avun saantia.

Ensivastetoiminta toteutetaan pääsääntöisesti  muulla yksiköllä kuin ambulanssilla. Toiminnasta vastaavat usein sopimuspalokuntiin kuuluvat, asianmukaisen koulutuksen saaneet henkilöt.  Ensivasteyksikkö hälytetään hätäkeskuksen kautta tilanteisiin, joissa äkillisesti sairastunut tai loukkaantunut henkilö pyritään tavoittamaan nopeasti tai yksikköä tarvitaan tapahtumapaikalla avustamaan ambulanssia.

Lisää ensihoidosta:  http://www.esshp.fi/ensihoito