Erheellisten paloilmoitusten maksullisuus

Etelä-Savon pelastuslaitos on aloittanut toistuvien erheellisten palohälytysten laskuttamisen 1.1.2012.

Erheellisellä paloilmoitinhälytyksellä tarkoitetaan automaattisen paloilmoittimen hätäkeskukselle välittämää ilmoitusta, joka ei ole johtanut pelastuslaitoksen sammutus- tai pelastustoimiin.

Paloilmoitinlaitteistojen erheellisiä ilmoituksia aiheuttavat mm. vanhentunut tekniikka tai laitteiston soveltumattomuus suojattaviin tiloihin, ilmaisimien huono sijoitus tai väärä ilmaisintyypin valinta, huollon laiminlyönti sekä käyttäjien piittaamattomuus. Erheelliseksi paloilmoitinhälytykseksi lasketaan myös laitteiston välittämä vikailmoitus, jos hätäkeskus lähettää pelastuslaitoksen tarkastamaan tilannetta. Ilkivaltaisesti aiheutetut hälytykset ilmoitamme poliisille, mutta toistuvissa tapauksissa aloitamme erhe-käsittelyn.

Lasku lähetetään kolmannesta 12 kk aikana tulleesta erheellisestä paloilmoitinhälytyksestä. Perittävän maksun suuruus on määritetty aiheutuneiden kokonaiskustannusten mukaisesti ja se on Etelä-Savon pelastuslaitoksen alueella 773 € Alv 0 %.

Maksu peritään kohteen omistajalta, haltijalta tai toiminnanharjoittajalta. Etelä-Savon pelastuslaitos seuraa kohteenne paloilmoitinhälytyksiä ja tarvittaessa puuttuu niihin ylimääräisillä palotarkastuksilla, jotka ovat maksullisia. Tarvittaessa käytetään hallinnollisia pakkotoimia.

Erhe -laskutuksista alueellamme vastaa palomestari Markku Mäkelä, puh. 044 794 3658, sähköposti markku.makela(at)espl.fi.

Alla tarkempi ohjeistus erheellisten paloilmoitusten määrittelystä ja käsittelystä.