Häiriötilanteista poikkeusoloihin

Yhteiskuntamme turvallisuustilanteet jaetaan kolmeen osaan; 

Normaaliolot on jokapäiväinen tila, jossa uhkia voidaan ehkäistä ennalta, torjua niitä ja uhkien vaikutuksista toipuminen on mahdollista voimassa olevilla säädöksillä ja resursseilla. Normaalioloissa luodaan ja suunnitellaan perustat toiminnalle häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Normaaliolojen häiriötilanteet ovat tapahtumia tai tilanteita, jotka sattuvat odottamatta tai äkillisesti ja jotka voivat aiheuttaa muutoksia yhteiskunnan toimintaan tai väestön turvallisuuteen. Tällaisia häiriötilanteita ovat muun muassa myrskyt, sähkökatkot, onnettomuudet ja tulvat. Tilanteet voivat vaatia erityisiä toimia myös valtion johdolta ja viranomaisilta.

Poikkeusolot ovat tilanteita, jotka on mainittu valmiuslaissa ja puolustustilalaissa. Valtioneuvosto julistaa poikkeusolot, joka edellyttää, ettei tilanteen hallitseminen ole mahdollista viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin tai voimavaroin. Poikkeusolojen aiheuttaja voi olla esim. sota tai sodan uhka, suuronnettomuus tai väestön toimeentulon vakava häiriintyminen. Valmiuslain 2 §:ssä on mainittu tarkat määritelmät poikkeusoloille.