Ilkivaltaiset hälytykset

Ilkivaltaisista hälytyksistä tehdään tutkintapyyntö poliisille.

Ilkivaltaisen hälytyksen aiheuttajalta peritään kulut, jotka hälytys on pelastuslaitokselle aiheuttanut.

Suomen rikoslaissa perätön vaarailmoitus on sanktioitu seuraavasti:

10 § (21.4.1995/578) Perätön vaarailmoitus.

Joka tekee pommista, tulipalosta, merihädästä, suuronnettomuudesta tai muusta vastaavasta hädästä tai vaarasta perättömän ilmoituksen, joka on omiaan aiheuttamaan pelastus- tai turvallisuustoimen taikka pakokauhua, on tuomittava perättömästä vaarailmoituksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Perätön vaarailmoitus on siis teko, josta aiheutuu tekijälle melkoiset seuraamukset. Alaikäisten kohdalla pyritään sovitteluratkaisuun.