Ilotulitteet

Ilotulitteita voi käyttää ilman pelastusviranomaisen kirjallista lupaa vain 31.12 klo 18.00 - 1.1 klo 02.00 välisenä aikana.
Ilotulitteiden myynti ja luovuttaminen on kielletty alle 18-vuotiaalle.

Pelastusviranomainen voi myöntää ilotuliteluvan varsinaisen ilotulitusajan ulkopuolella perustellusta syystä muun muassa erilaisiin juhlatilaisuuksiin. Luvan myöntämistä varten ilotulittajan tulee toimittaa hakemus pelastusviranomaiselle vähintään viisi vuorokautta ennen ilotulitteiden ampumisajankohtaa. Lomake palautetaan pelastuslaitokselle sähköpostilla.
Ilotulitusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että ilotulituspaikka ja sääolosuhteet ovat sellaiset, että niiden perusteella ilotulitus voidaan suorittaa turvallisesti. Ilotulitusluvan esteenä voi olla esimerkiksi metsäpalovaroitus.
Ilotulituksen ehdot esitetään tapauskohtaisesti pelastusviranomaisen päätöksessä.
Ilotulitusnäytöksiin luvan myöntää poliisi.

Ilotulitteiden ampumislupa -lomake ja ohjeet.

Yksityiseen kulutukseen tarkoitettujen ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä on tehtävä ilmoitus pelastusviranomaiselle vähintään kuukausi ennen varastoinnin aloittamista ("Kemikaaliturvallisuuslaki" 3.6.2005/390 § 63). Ilmoituksen pohjalta pelastusviranomainen tekee päätöksen, jossa varastoinnille ja myynnille voidaan asettaa tarpeellisiksi katsottavia ehtoja tai rajoituksia.

Ilmoitukset osoitetaan varastointipaikan sijaintikunnan pelastusviranomaiselle. Ilotulitteiden varastointi- ja myyntipaikkojen valvonta suoritetaan joulun välipäivinä 27.-31.12.Ilotulitteiden valmistusta, maahantuontia, varastointia, myyntiä ja käyttöä koskevat säädökset ja ohjeet on koostettu Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) oppaaseen. Oppaassa on huomioitu, mm. viimeisimmät räjähdeasetuksen muutokset.

Ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä

Tukesin opas