Laskutettavat

Laskutettavia erheellisiä hälytyksiä ovat:

 • Huolimattomuus kiinteistön korjaus-, asennus- tai huoltotyössä
 • Ajoneuvon pakokaasu
 • Tupakointi
 • Muu savu tai pöly kiinteistössä
 • Kosteus tai vesi
 • Korkea tilapäinen lämpötila
 • Isku ilmaisimeen
 • Ilmaisinvika paloilmoitin- tai sammutuslaitteistossa
 • Keskuslaitteiston vika
 • Sprinklerin rikkoontuminen tai sammutuslaitteiston erheellinen toiminta
 • Sprinkleriputkiston vuoto
 • Erehdys tai väärä käyttö
 • Ilkivaltainen käyttö
 • Ruoan valmistus
 • Huolimattomuus tulitöissä
 • Teholähdevika
 • Ei näkyvää syytä
 • Muut syyt, jotka johtuvat kiinteistön toiminnasta tai huolimattomuudesta.

 

Erheelliseksi hälytykseksi lasketaan myös hätäkeskuksen välittämä laitevian tarkastustehtävä sekä rakennuspalovaara, joka on aiheutunut ruoan valmistuksesta.