Nuohous

 

Etelä-Savon alueen nuohouspiirit ja nuohoajien yhteystiedot löydät kartasta klikkaamalla haluamaasi aluetta.

Avaa kartta uuteen välilehteen.

Kiinteistön omistajan/haltijan on huolehdittava tulisijojen ja hormien nuohouksesta. Nuohouksen saa suorittaa vain ammattipätevyyden omaava henkilö. Etelä-Savon pelastuslaitoksen alueella lakisääteisestä nuohouksesta vastaavat piirinuohoojat. Nuohoojat ja palotarkastajat tekevät tiivistä yhteistyötä palo- ja henkilöturvallisuuden parantamiseksi.

Kerranvuodessa nuohottavat kohteet:

  • Nuohotaan kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla tai raskasöljyllä toimiva tulisija hormeineen. Suuluukuttoman takan tulipesän nuohooja puhdistaa vain, mikäli kiinteistön omistaja tai haltija siitä nuohoojan kanssa erikseen sopii.
  • Nuohotaan yksinomaan kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen. Keskuslämmityskattilan ja lämminilmakehittimen tulipesän ja tulipinnat puhdistaa nuohooja vain mikäli kiinteistön omistaja tai haltija siitä erikseen nuohoojan kanssa sopii.
     

Kerran kolmessa vuodessa nuohottavat kohteet:

  • Nuohotaan yksityisen loma-asunnon ja sen saunan tulisijat hormeineen. Nuohous on suoritettava loma-asunnon pääasiallisena käyttöaikana.
     

Ympärivuotisessa käytössä olevat loma-asunnon tulisijat ja hormit nuohotaan käytettävän polttoaineen mukaan joka vuosi tai joka toinen vuosi. Jos rakennuksen tulisijat ja hormit ovat olleet käyttämättä yli kolme vuotta tai niiden käyttötarkoitus muuttuu, on nuohoojan tarkistettava ja tarvittaessa nuohottava ne ennen niiden käyttöönottoa.

Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja hormi on nuohottava ennen käyttöönottoa. Pelastusviranomainen voi paloturvallisuussyistä määrätä nuohouksen.