Omavalvonta

Asuinrakennusten omavalvonta on yksi valvonnan keino perinteisten palotarkastusten rinnalla. Omavalvonnalla pyritään tavoittamaan asuinkiinteistöt aikaisempaa kattavammin ja lisäämään asukkaan turvallisuustietoa. Omavalvonnan tavoitteena on auttaa asukasta havainnoimaan kodin tai kesämökin paloturvallisuuspuutteita ja korjaamaan niitä.

Omavalvonnan toteutus:

  • Pelastuslaitos lähettää omavalvontakirjeet kiinteistöille alueittain
  • Kiinteistön omistaja tai asukas suorittaa kiinteistössä lomakkeen mukaisen tarkastuskierroksen
  • Kierroksella tehtyjen huomioiden perusteella täytetään lomake ja lähetetään pelastuslaitokselle
  • Omavalvontakirjeet käsitellään pelastuslaitoksella ja lomakkeen perusteella päätetään mahdollisista jatkotoimista
  • Jatkotoimia ovat ensisijaisesti yhteydenotto ja tarvittaessa palotarkastus kiinteistölle
     

Asuinkiinteistöjen omavalvontaväli on 10 vuotta.