Pelastuslaitos

Etelä-Savon pelastuslaitos

Etelä-Savon pelastuslaitos (ESPL) on yksi 22 Suomen pelastuslaitoksesta. ESPL tuottaa pelastustoimen palvelut Etelä-Savon kaikkien 14 kunnan alueella.

Pelastustoimen palvelut koostuvat erilaisista tehtävistä, joiden tarkoituksena on turvata kuntalaisten arkea ja auttaa hädässä. Pelastuslaitos tuottaa myös ensihoidon palveluita toiminta-alueellaan.

Pelastuslaitokset tekevät laajalti yhteistyötä. Itä-Suomen alueen viisi pelastuslaitosta (Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo ja Kymenlaakso) ovat perustaneet yhteisen ISTIKE- hankkeen, jonka tarkoituksena on tehostaa yhteistoimintaa, mahdollistaa resurssien monipuolista ja tehokasta käyttöä sekä jakaa kustannuksia erityisesti yhteishankintojen osalta.

Pelastuslaitokset tekevät yhteistyötä myös muiden viranomaisten kanssa – kuntien, poliisin, Rajavartiolaitoksen, Puolustusvoimien, Aluehallintoviraston (AVI), Elinkeino-, liikenne- ja ympäristöviraston (ELY) ja vapaaehtoisten kanssa (mm. Järvipelastajat, SPR ja VAPEPA).

ESPL:n alueella on kolme vakinaisesti miehitettyä paloasemaa Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä, joissa kaikissa on ympärivuorokautinen hälytysvalmius. Muilla paloasemilla henkilöstöä on pääsääntöisesti virka-aikana, ja osa paloasemista toimii sopimuspalokuntien voimin.

Pelastuslaitoksen henkilöstö- ja kalustoresurssit on määritelty palvelutasopäätöksessä. ESPL työllistää 225 päätoimista henkilöä ja toiminnassa on mukana 1020 vapaaehtoista henkilöä.

Etelä-Savon Pelastuslaitoksen toiminta on jaettu kolmeen paloasemaryhmään, joiden toiminnoista vastaa pelastusjohtaja apunaan turvallisuuspalvelujen, ensihoitopalvelujen, tukipalvelujen, pelastustoiminnan ja valmiussuunnittelun henkilöstö. Pelastusjohtaja toimii tiimin jäsenenä ja vetäjänä, ja hän vastaa toiminnasta pelastuslautakunnalle.

 

”Turvallisuus on yhteinen asiamme – inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti”

Pelastustoimen arvot ohjaavat pelastuslaitoksen toimintaa kaikissa tehtävissä.

 

Inhimillisesti: ”Kaveria ei jätetä”

Toimimme kaikissa tilanteissa ihmisarvoa kunnioittavasti ja tasapuolisesti, niin toisiamme kohtaan kuin pelastustehtävissäkin.

Arvostamme moniarvoisuutta, yksilöllisyyttä ja erilaisia kulttuureita.

Otamme vastuun ympäristöstä.

 

Ammatillisesti: ”Hoidetaan homma kotiin”

Teemme kaikki tehtävämme ammattitaitoisesti ja noudatamme korkeaa työmoraalia.

Päivitämme ja uudistamme osaamistamme ja teknistä välineistöä jatkuvasti.

Arvostamme omaa ja toisten osaamista.

Käytämme resursseja tarkoituksenmukaisesta ja tehokkaasti.

 

Luotettavasti: ”Luottamusta ei petetä”

Olemme luotettavia ihmisinä ja organisaationa.

Täytämme tehtävämme luotettavasti ja varmasti.

Teemme yhteistyötä keskenämme ja sidosryhmien kanssa.

Sitoudumme vapaaehtoiseen kurinalaisuuteen.

Aina valmiina!