Pelastuslautakunta

 

Etelä-Savon pelastuslaitoksen ylimpänä päättävänä elimenä toimii pelastuslautakunta, joka huolehtii ja valvoo laitosta koskevien ohjeiden, määräysten ja sopimusten noudattamisesta. Pelastusjohtaja vastaa pelastuslaitoksen toiminnasta pelastuslautakunnalle. Kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Pelastuslautakunnan jäsenet valitaan Etelä-Savon kunnista ja valinnassa huomioidaan aluepoliittinen jakauma sekä tasa-arvolainsäädäntö. Mikkelin toiminta-alueelta valitaan viisi jäsentä, Savonlinnan alueelta neljä jäsentä ja Pieksämäen toiminta-alueelta kaksi jäsentä sekä kaikille varajäsenet.

Pelastuslautakunnan pöytäkirjat

Mikkelin toiminta-alue (5):

Varsinaiset jäsenet:
Pekka Parkkinen, maaseutuyrittäjä, Mikkeli, PJ
Kaija Rautiainen, palveluneuvoja, Mikkeli
Mika Ruohoranta, Mäntyharju
Liisa Lehto, Pertunmaa
Pirkko Luntta, emäntä, Hirvensalmi, VPJ

Varajäsenet:
Noora Ruuth, maaseutuyrittäjä (AMK)
Leena Paasonen, sosionomi, (AMK), ohjaaja, Mikkeli
Jukka Ollikainen, Mäntyharju
Arja Lindsberg, Pertunmaa
Riitta Pellava, filosofian kandidaatti, Puumala

Savonlinnan toiminta-alue (4):

Varsinaiset jäsenet:
Tuomas Loikkanen, Savonlinna
Veikko Puustinen, Savonlinna
Anna-Maija Häkkinen, Rakennusarkkitehti, Sulkava
Auvo Kokkonen, Rantasalmi

Varajäsenet:
Esa Repo, Sulkava
Seppo Kosonen, Savonlinna
Olli Uosukainen, Rovasti, Rantasalmi

Pieksämäen toiminta-alue(2):

Varsinaiset jäsenet:
Leena Suhonen, Pieksämäki
Mauri Kietäväinen, Pieksämäki

Varajäsenet:
Miia Varis, Joroinen
Petri Änkiläinen, Joroinen

 

Mikkelin kaupungin hallinnoiman Etelä-Savon pelastuslaitoksen johtosääntö ja yhteistoimintasopimus

Mikkelin kaupungin hallintosääntö