Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma on asiakirja, jonka tarkoituksena on palvella toimijaa sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Suunnitelma sisältää myös toimintamallit erilaisten onnettomuustilanteiden varalle. Pelastussuunnitelma on kohdekohtainen.

Pelastussuunnitelman laativisveltoite sekä suunnitelman sisältö on määritelty pelastuslaissa 379/2011 sekä tarkemmin pelastusasetuksessa 407/2011.

Pelastussuunnitelmasta tulee mainta seuraavat asiat:

  • Vaarojen ja riskien arviointi, sekä niistä tehdyt johtopäätelmät
  • Kohteen turvallisuusjärjestelyt
  • Menetelmät onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi
  • Toiminta onnettomuustilanteissa
  • Muut kohteen turvallisuuteen liittyvät asiat
  • Kohteen tilapäisen käytön huomioiminen

 

Linkki pelastussuunnitelma lomakkeisiin

 

 Asuinkiinteiston pelastussuunnitelman laadinta.pdf

Pelastuslaki 379/2011 15§, 16§

Pelastusastusasetus 407/2011 1 ja 3§ sekä 2§