Pelastustoimen tehtävät

 

Etelä-Savon pelastuslaitos hoitaa pelastustoimen tehtävät toiminta-alueellaan. Pelastustoimen tehtävät määräytyvät pelastuslaissa (397/2011) ja niitä ovat onnettomuuksien ennaltaehkäisy, pelastustoiminta ja varautuminen. Näiden tehtävien lisäksi pelastuslaitos tekee yhteistyötä eri viranomaisten ja muiden pelastuslaitosten kanssa.

Pelastustoimen tehtävien tarkoituksena on

ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojaaminen sekä pelastaminen, ja
yleisen turvallisuuden ylläpito

Pelastustoimen tehtäväkenttä on laaja:

tulipalot; rakennuspalot, liikennevälinepalot, maastopalot ja muut tulipalot
liikenneonnettomuudet, joissa osallisena voivat olla raskasliikenne, henkilöautot, moottori- ja polkupyörät
raideliikenneonnettomuudet
lentoliikenneonnettomuudet
ihmisen pelastamistehtävät
vahingontorjuntatehtävät (mm. raivaustehtävät ja kemikaalionnettomuudet)

Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn tehtävät:

ohjaus, valistus ja neuvonta, esimerkiksi palotarkastukset ja koulutukset
valvontatehtävät, esimerkiksi nuohouksen ja pelastussuunnitelmien valvonta
palontutkinta

Pelastustoiminnan tehtävät:

ihmisten, ympäristön ja omaisuuden pelastaminen sekä suojaaminen
onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen ja seurausten lieventäminen ja rajoittaminen
pelastustoiminnan kohteita ovat tulipalot, liikenneonnettomuudet, ihmisen pelastamis- ja vahingontorjuntatehtävät

Varautumisen tehtävät:

väestönsuojelu
poikkeusolojen toimintasuunnitelmat