Poistumisturvallisuusselvitys

Poistumisturvallisuusselvitys on hoitolaitosten pelastussuunnitelmaa täydentävä asiakirja, jossa todetaan hoidettavien mahdollisuus turvalliseen poistumiseen joko itse tai henkilökunnan avustuksella. Mikäli vaadittavaa poistumisturvallisuutta ei saavuteta olemassa olevilla järjestelyillä, tulee kohteen turvallisuustasoa nostaa.

Poistumisturvallisuusselvitys on laadittava pelastuslain 379/2011 18§ ja 19§ mukaisesti. Pelastusviranomainen arvioi poistumisturvallisuusselvityksen perusteella kohteen turvallisuustason.

Poistumisturvaallisuuden lomakkeet