Rakentamisen ohjaus

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 20 §:n mukaan kunta huolehtii rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan. Käytännössä rakentamisen ohjauksen ja valvonnan kunnassa hoitaa rakennusvalvonta, joka myös aina ratkaisee rakennusluvan. Pelastusviranomainen toimii rakennuslupamenettelyssä pelastustoimen asiantuntijana ja yhteistyötä tehdään paikallisten olosuhteiden ja tarpeiden mukaisesti.

Rakentamista ohjaavissa säädöksissä pelastusviranomaiselle on asetettu säädöspohjaan perustuva ohjaus- ja valvontavelvollisuus yksittäisiin suunnitteluratkaisuihin. Tällaisia suunnitteluratkaisuja ovat mm. savunpoisto- ja alkusammutusjärjestelyt sekä paloilmoittimen suunnittelun ohjaus. Rakenteellisen palonehkäisyn tavoitteena on varmistaa, että kaavoituksessa, uusien rakennuksien rakentamisessa ja vanhojen remontoimisessa huomioidaan palo- ja henkilöturvallisuusasiat sekä pelastuslaitoksen toimintamahdollisuudet mahdollisissa hätätilanteissa.
Yllä mainituissa asioissa sinua auttaa paloinsinööri Juha Paunonen.

Suunnitteluvaiheessa tapahtuvalla ohjauksella ja neuvonnalla pystytään vaikuttamaan turvallisuuden kannalta onnistuneeseen lopputulokseen. Ota yhteyttä oman kuntasi pelastusviranomaiseen, kun tarvitset neuvoa rakentamiseen tai rakennuslupaan liittyvissä palo- ja henkilöturvallisuusasioissa.

Palotarkastajien yhteystiedot kunnittain.

Ohjeita ja lomakkeita rakentajalle:

  • Ohje vastaavalle mestarille erityistä palotarkastusta varten
  • Palotekninen selvityslomake
  • Pientalon paloteknisiä ohjeita
  • Poistumisturvallisuusselvityslomake

 

Linkkejä: