Turvallisuuskoulutus

Etelä-Savon pelastuslaitos kouluttaa alueensa asukkaita ja yrityksiä kaikissa turvallisuusasioissa.

Koulutustilaisuudet räätälöidään tilaajan toiveen mukaisesti. Koulutussisällöt voivat liittyä niin paloturvallisuuteen kuin alkusammutukseen tai poistumisturvallisuuteen.

Pelastuslaitoksen asiantuntevat ja innostavat kouluttajat takaavat onnistuneen ja mieleenpainuvan koulutuksen.

Turvallisuuskouluttajien yhteystiedot löydät täältä.

Koulutustarjontaamme:

Alkusammutuskoulutus

Alkusammutustaito ja tulipalon vaarojen ymmärtäminen ovat avainasemassa henkilö- ja omaisuusvahinkojen minimoimisessa. Tavoitteena on ehkäistä tulipalot kokonaan. Tämä onnistuu parhaiten, kun tulipaloon johtavat riskit ovat tiedossa ja ne osaa tunnistaa. Jos tuli kuitenkin karkaa käsistä, on tärkeää osata toimia järkevästi ja rauhallisesti. Pelastuslaitoksen alkusammutuskoulutuksessa opitaan nämä ensiarvoisen tärket tiedot ja taidot. Koulutus räätälöidään tilaajan toiveiden mukaisesti.

Koulutuksen perusrunko:

Teoria (1 h): Palon syttymissyyt, palon kehittyminen, toimenpiteet tulipalossa, asiakkaan toiveiden mukaiset asiat.

Käytännön harjoittelu (1 h): Käsisammuttimen ja sammutuspeitteen käyttö, kohteesta löytyvät omat alkusammutusvälineet ja sammutuslaitteet.

Hintaperusteet ovat palveluhinnaston mukaiset.
 

Turvallisuuskoulutus

ESPL tarjoaa erilaisia koulutuskokonaisuuksia yksittäisistä luennoista poistumisharjoituskokonaisuuteen ja hätäensiapukoulutukseen. Koulutus räätälöidään tilaajan toiveiden mukaisesti.

Hintaperusteet ovat palveluhinnaston mukaiset.
 

Turvakorttikoulutus

Pelastuslaitos järjestää myös sosiaali- ja terveyshuollon turvakorttikoulutuksia. Koulutus toteutetaan Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kurssisisällön mukaisesti.
 

Asuinkiinteistön turvallisuushenkilöstön koulutus

Kurssi on tarkoitettu asuintalon turvallisuuspäällikölle tai tehtävään haluaville ja heidän varahenkilöilleen. Kurssi soveltuu hyvin myös kiinteistön hallitukselle, isännöitsijälle ja kaikille niille, joille oman asumisen turvallisuuden edistäminen on tärkeää. Kurssilla aihealueina ovat mm. omatoiminen varautuminen ja pelastussuunnitelman laatiminen, tapaturmat, ilkivalta, paloturvallisuus, luonnonilmiöt sekä suuronnettomuudet. Kurssin kesto on 6 h.

 

Turvallisuuskoulutuksia järjestää alueellamme myös SPEK, tarkista tästä kurssitarjonta.