Etusivu ›› Kävelystä ja pyöräilystä potkua Mikkelin kulmille

Kävelystä ja pyöräilystä potkua Mikkelin kulmille

Kävely ja pyöräily ovat mainioita tapoja siirtyä paikasta toiseen ja samalla saada hyötyliikuntaa. Ne ovat myös liikennemuotoja, joista lähes kaikilla on kokemusta.

Kävely ja pyöräily ovat terveyttä, hyvinvointia ja kaupunkitilan viihtyisyyttä edistäviä edullisia kulkumuotoja, joiden suosioon voidaan vaikuttaa sekä motivoinnilla ja markkinoinnilla että kaavoituksella ja investoinneilla infrastruktuurin parantamiseksi. Mikkelillä on erinomaiset edellytykset kehittyä loistavaksi kävely- ja pyöräilykaupungiksi, sillä kantakaupungin rakenne on tiivis ja merkittävä osa asutuksesta on kävely- tai pyöräilymatkan päässä keskustasta. Pyöräilyn edistäminen on kirjattu valtuustostrategiaan ympäristön hyvinvointiohjelman yhtenä painopisteenä.

Tässä hankkeessa on selvitetty, miten kävelyä ja pyöräilyä voidaan edistää Mikkelissä niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä ja millaisia vaikutuksia sillä on esimerkiksi keskustan elinvoimaisuuteen. Kävelyllä ja pyöräilyllä halutaan korvata erityisesti lyhyitä, yksin omalla autolla tehtäviä matkoja. Suunnitelmalla pyritään nostamaan kävelyn ja pyöräliikenteen arvostusta ja saamaan edistämistyölle poliittinen hyväksyntä muun muassa markkinoinnin, väylien toteuttamisen, kunnossapidon ja maankäytön suunnittelun ohjenuoraksi. Suunnitelma on tehty vuorovaikutteisesti asukkaiden, keskustan kehittämistyön ja luottamushenkilöiden kanssa.

Hankkeen loppuraporttiin voit tutustua täällä (klikkaa linkkiä).

Hankkeen yhteydessä laaditun nettikyselyn tuloksiin voit tutustua täällä (klikkaa linkkiä).

Etelä-Savon ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle vuoden 2015 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta. Hanke on toteutettu elokuun 2015 ja huhtikuun 2016 välisenä aikana.

Lisätietoja hankkeesta antaa yleiskaavoittaja Eveliina Könttä, p. 044 794 2521 sekä liikennesuunnittelija Ulla Vanhakartano, p. 044 794 5722.

Mikkelin poikkihallinnollinen kävelyn ja pyöräilyn edistämistyöryhmä järjesti kokeilutyöpajan 22.9.2016. Työpajatulokset ja ehdotukset kävelyn ja pyöräilyn edistämiskokeiluiksi on koottu esitykseen (klikkaa linkkiä). Esityksessä olevat asiat ovat toistaiseksi vielä ideoita, joiden pohjalta työstetään toteutuskelpoisiksi osoittautuvat ideat ensi vuoden toimenpiteiksi.