Etusivu ›› Sisalto ›› Hankkeen tausta

Hankkeen tausta

Virkistyskäyttöön soveltuva lähiluonto koetaan usein asuinalueille selkeänä vetovoimatekijänä. Luonnonympäristön on todettu elvyttävän ja rentouttavan kaupunkiympäristöä enemmän.  Luonnossa liikkumisella ja luontokokemuksilla on terveyttä edistävä, masennusta ehkäisevä ja keskittymiskykyä parantava vaikutus. Kun yhdistetään luonnon elvyttävä, rauhoittava ja keskittymiskykyä lisäävä vaikutus, elämyksellisyyteen ja aistihavaintoihin, tarjoaa luonto mitä parhaan oppimisympäristön.

Myönteisen luontosuhteen vahvistaminen rakentuu omien kokemusten ja elämysten kautta. Henkilökohtaisten havaintojen, aitojen ja yksilön mielenkiinnon huomioivien luontokokemusten ja luontoelämysten tarjoaminen lapsille ja nuorille kuin aikuisillekin vahvistaa luontosuhdetta. Elämyspedagogiikkaa ja seikkailukasvatusta hyödyntävä luontokokemus tarjoaa samalla muita kognitiivisia, sosiaalisia, tunteisiin vetoavia ja motorisia haasteita, joiden kautta henkilökohtainen tunnekokemus luontoon vahvistuu.