Etusivu ›› Sisalto ›› Purkulupa- ja ilmoitus

Purkulupa- ja ilmoitus

 

purkukuva.jpg

 

Rakennuksen purkaminen

 

Rakennuksen tai sen osan purkamiseen vaaditaan aina purkulupa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jos yleiskaavassa niin määrätään.
Purkulupaa ei vaadita talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennus ole historiallisesti tai rakennustaiteellisesti merkittävä, tällöin riittää purkuilmoitus.

Edellytyksiä purkamisluvalle on, ettei purkaminen merkitse rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä haittaa kaavoituksen toteuttamista.
Lupahakemuksessa tulee selvitä purkamistyön järjestäminen ja selvitys syntyvän rakennusjätteen käsittelystä.

Jos purkamislupaa ei vaadita on rakennuksen tai sen osan purkamisesta tehtävä kirjallinen purkamisilmoitus 30 päivää ennen purkamistyön alkamista. Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa, perustellusta syystä, vaatia purkamisluvan hakemista.

Tarkempia ohjeita luvanvaraisista toimenpiteistä löytyy Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksistä ja lupien hinnat löytyvät Mikkelin kaupungin rakennusvalvonnan taksasta.

 

Purkuluvan- ja ilmoituksen hakeminen

 

Lupaa haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta.
Lisätietoja: Rakennusvalvonnan sähköinen asiointi

Purkamislupa:

 • Pääpiirustukset:
  asemapiirros jossa esitetty purettava rakennus
   
 • Hallintaoikeusselvitys:
  kuten kauppakirja, vuokrasopimus tai lainhuutotodistus.
   
 • Rakennuskohtainen RK 9-lomake.
   
 • Selvitys rakennusjätteen käsittelystä.
   
 • Selvitys rakennuksen rakennustaiteellisesta ja kulttuurihistoriallisesta arvosta / museoviraston lausunto.
   
 • Selvitys naapurin kuulemisesta.

 

Purkamisilmoitus:

 • Pääpiirustukset:
  asemapiirros tai rekisterikartta, jossa esitetty purettava rakennus
   
 • Hallintaoikeusselvitys:
  kuten kauppakirja, vuokrasopimus tai lainhuutotodistus.
   
 • Rakennuskohtainen RK 9-lomake:
  15 m² tai sitä suuremmista rakennuksista.
   
 • Selvitys rakennusjätteen käsittelystä.
   
 • Selvitys rakennuksen rakennustaiteellisesta ja kulttuurihistoriallisesta arvosta / museoviraston lausunto.

 

Rakennusvalvonnan lomakkeet
Rakennusvalvonnan ohjeet