Etusivu ›› Sisalto ›› Rakennus- ja toimenpideluvan jatkaminen

Rakennus- ja toimenpideluvan jatkaminen

Rakennus- ja toimenpideluville voi hakea jatkoaikaa. Jollei rakennusluvan mukaista rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa, lupa raukeaa. Toimenpidelupa, purkamislupa tai maisematyölupa raukeaa, jollei toimenpidettä ole suoritettu kolmen vuoden kuluessa. Määräajat alkavat luvan lainvoimaiseksi tulosta.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi pidentää luvan voimassaoloa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella, jos oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen ovat edelleen voimassa. Työn aloittamista varten voidaan luvan voimassaoloa pidentää vain kerran. Työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan.

Jatkolupa tulee anoa aina kirjallisesti. Lupien hinnat löytyvät Mikkelin kaupungin rakennusvalvonnan taksasta.

Hakemuksesta tulee ilmetä:

  • alkuperäisen luvan tunnus
  • haettu luvan pidennysaika
  • toimenpide (työn aloittaminen / työn loppuunsaattaminen)
  • perustelut luvan voimassaolon jatkamiseksi
  • muuta (rakennushankkeen vaihe)
  • kaikkien rakennuspaikan haltijoiden allekirjoitus

 

Tarkempia ohjeita luvanvaraisista toimenpiteistä löytyy Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksistä ja lupien hinnat löytyvät Mikkelin kaupungin rakennusvalvonnan taksasta.

 

Voit toimittaa täytetyt lupahakemukset liitteineen rakennusvalvonnan toimipisteisiin - See more at: http://www.mikkeli.fi/sisalto/rakennuslupa#sthash.feCnPk8x.dpuf

Jatkoluvan hakeminen

 

Lupaa haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta.
Lisätietoja: Rakennusvalvonnan sähköinen asiointi

Voit toimittaa täytetyt lupahakemukset liitteineen rakennusvalvonnan toimipisteisiin.

  • Hallintaoikeusselvitys, jos hallinnassa on tapahtunut muutoksia.

 

Rakennusvalvonnan lomakkeet
Rakennusvalvonnan ohjeet

 
Rakennus- ja toimenpideluville voi hakea jatkoaikaa. Jollei rakennusluvan mukaista rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa, lupa raukeaa. Toimenpidelupa, purkamislupa tai maisematyölupa raukeaa, jollei toimenpidettä ole suoritettu kolmen vuoden kuluessa. Määräajat alkavat luvan lainvoimaiseksi tulosta. - See more at: http://www.mikkeli.fi/palvelut/rakennus-ja-toimenpideluvan-jatkaminen#st...