Etusivu ›› Sisalto ›› Rakennuslupa

Rakennuslupa

Rakennuslupa tarvitaan mm. seuraavanlaisiin toimenpiteisiin:

 • rakennuksen rakentaminen
 • vanhan rakennuksen laajentaminen
 • sellainen korjaus- ja muutostyö joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen
 • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen
 • sellainen korjaus- ja muutostyö jolla ilmeisesti voi olla vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin

 

Rakennusten käyttötarkoituksen muuttaminen
Esimerkiksi lomarakennuksen muuttaminen asuinrakennukseksi.

Käyttäjien turvallisuuteen ja terveellisyyteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet
Näitä ovat esim. kantaviin rakenteisiin, rakennusfysikaalisiin ominaisuuksiin, paloturvallisuuteen, poistumisteihin ja lvi-laitteisiin kohdistuvat toimenpiteet.

Lisätietoja ja apua rakennuslupiin liittyen saa Mikkelin kaupungin rakennusvalvonnan toimistolta sekä eri alueiden rakennustarkastajilta.

Suunnitelmat
Hanki itsellesi luotettava ja ammattitaitoinen pääsuunnittelija joka vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta koko hankkeen ajan sekä pätevät erityissuunnitelmien laatijat. Lisää erityissuunnitelmista. Pätevä pääsuunnittelija auttaa sinua myös luvan hakemisessa.

Tarkempia ohjeita luvanvaraisista toimenpiteistä löytyy Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksistä ja lupien hinnat löytyvät Mikkelin kaupungin rakennusvalvonnan taksasta.

 

Rakennusluvan hakeminen

 

Lupaa haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta.
Lisätietoja: Rakennusvalvonnan sähköinen asiointi

 • Selvitys suunnittelijoiden pätevyydestä
   
 • Pääpiirustukset:
  asemapiirros, pohja-, leikkaus-, julkisivupiirustukset, asemakaava-alueella tonttileikkauspiirustus
   
 • Hallintaoikeusselvitys:
  esim. vuokrasopimus tai lainhuutotodistus
   
 • Karttaliitteet:
  tonttikartta, asemakaavakartta tai rekisterikartta
   
 • Rakennetapaselostus
   
 • Energiataloudellinen selvitys:
  energiaselvitys, energiatodistus värillisenä ja lämpöhäviöiden tasauslaskelma.
  Pääsääntöisesti kaikissa yli 50 m² rakennuksissa. Omaan käyttöön tulevissa lomarakennuksissa riittää lämpöhäviöiden tasauslaskelma rakenteiden osalta. Energiatodistuslomakkeet (ympäristö.fi).
  Lisätietoja rakennustarkastajilta sekä www.ymparisto.fi
   
 • Liite energiaselvitykseen - ilmanvuotoluvun valinta
   
 • Selvitys naapurien kuulemisesta
   
 • Ulkovärityssuunnitelma:
  kun toimenpide kohdistuu julkisivu -tai kattomateriaalien väritykseen
   
 • Jätevesijärjestelmän rakennetapaselostus
   
 • Selvitys rakennusjätteen käsittelystä
   
 • Palotekninen selvitys
   
 • Rakennuskohtaiset RH-lomakkeet kuten RH 1, RH 2, RH sekä RK 9
   
 • Lisäksi erityistoimenpiteissä vaadittavat liitteet tapauskohtaisesti (lupaohje.pdf).

 

Rakennusvalvonnan lomakkeet
Rakennusvalvonnan ohjeet

 

Asiasanat