kaupunginhallitus

Sisältö

nuija_5.jpg
Mikkelin kaupunginhallitus muun muassa hyväksyi kumppanuussopimukset Mikkelin Palloilijoiden ja Jukureiden kanssa sekä päätti myöntää yhteensä reilut 523 000 euroa kehittämishankkeille. Päätökset...
taidemuseo1.jpg
Päätökset pykälittäin §144: Mikkelin kaupungin suostumus Elkan sääntöjen muuttamiseen Kaupunginhallitus päätti antaa Mikkelin kaupungin suostumuksen Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston Säätiön...
nuija_5.jpg
Kaupunginhallitus sai suunnittelukokouksessaan tilannekatsauksen Jukureiden menneestä kaudesta ja tulevista suunnitelmista, selvityksen sodan ja rauhan keskus Muistista ja taidemuseosta sekä...
nuija_5.jpg
Mikkelin kaupunginhallitus muun muassa hyväksyi päivitetyn kaupungin hankintasäännön ja antoi työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon lakiluonnoksesta, joka koskee alueiden kehittämistä ja...
nuija_5.jpg
Kaupunginhallituksen muut päätökset 3.4.2017, linkki tiedotteeseen Talous on tasapainottunut mutta rakenteellisia muutoksia on jatkettava Mikkeli uudistuu tulevaisuuden kuntaa varten Mikkelin...
nuija_5.jpg
Mikkelin kaupunginhallituksen kokous 13.3.2017, päätökset pykälittäin § 83 Otto-oikeus kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksen 23.2. asiakohdasta 19 Keskustelun aikana esittelijä esitti, että...
nuija_5.jpg
Kaupunginhallitus päätti kaikki esityslistan asiat esitysten mukaisesti.Päätökset pykälittäin 75 § Koeajan pituus Kaupunginhallitus päätti, että uusien työntekijöiden koeaika pitenee kuuteen...
nuija_5.jpg
§61: Paljavesi-Niinivesi rantayleiskaavan muutos Kaupunginhallitus hyväksyi alustavasti Paljavesi-Niinivesi rantayleiskaavan muutosehdotuksen ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää...
nuija_5.jpg
Kaupunginhallituksen päätökset pykälittäin 6.2.2017 § 35 Vuoden 2016 kunniamerkkien luovuttaminen Mikkelin kaupungille on toimitettu seuraavat Tasavallan presidentin 6.12.2016 myöntämät kunniamerkit...
nuija_5.jpg
§ 5 Mikkelin Ravirata Oy:n konsernitavoitteiden toteutuminen ja ajankohtaiset aiheet Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi tilannekatsauksen Mikkelin Ravirata Oy:n toiminnasta. § 7 Eron myöntäminen...

Sivut