puiden kaataminen

Sisältö

  Puiden kaatamisen toimintaohje   Tarkista puita koskevat asemakaavamääräykset kaupungin verkkosivuilta: Kaavahaku Epäselvissä tapauksissa voit tarkistaa asian jättämällä neuvontapyynnön...
Myös puiden kaataminen vaatii luvan asemakaava-alueella tai muulla kaava-alueella, jolla on määräyksiä asiasta, ellei toimenpide ole vähäinen tai liity myönnettyyn rakennuslupaan tai kaavan...
    Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa: asemakaava-alueella yleiskaava-alueella, jos...
Maisematyölupa tarvitaan asemakaava- ja rakennuskieltoalueella maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen tai muihin näihin verrattaviin toimenpiteisiin. Yleiskaava-alueella lupa...