lupa

Sisältö

Rakennus- ja toimenpideluville voi hakea jatkoaikaa. Jollei rakennusluvan mukaista rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa, lupa raukeaa....
Toimenpideilmoitus on rakennus- ja toimenpidelupaa kevyempi ilmoitusmenettely, joka on tarkoitettu vähäisempiin rakennustoimenpiteisiin. Toimenpideilmoitusta sovelletaan vähäisempiin hankkeisiin...
Toimenpidelupa tarvitaan sellaisessa rakentamisessa, jonka lupa-asian ratkaiseminen ei vaadi muutoin tarvittavaa valvontaa ja ohjausta. Toimenpidelupa tarvitaan sellaisen rakennelman tai...
Rakennuslupa tarvitaan mm. seuraavanlaisiin toimenpiteisiin: rakennuksen rakentaminen vanhan rakennuksen laajentaminen sellainen korjaus- ja muutostyö joka on verrattavissa rakennuksen...