ilmoitus

Sisältö

Toimenpideilmoitus on rakennus- ja toimenpidelupaa kevyempi ilmoitusmenettely, joka on tarkoitettu vähäisempiin rakennustoimenpiteisiin. Toimenpideilmoitusta sovelletaan vähäisempiin hankkeisiin...