maahanmuutto

Sisältö

silhuetti.jpg
Kehittämisavustuksella tuetaan hankkeita, jotka edistävät maahanmuuttajien aktiivista osallistumista liikunnan harrastustoimintaan. Avustusten myöntämisessä erityiskohderyhmänä ovat naiset ja tytöt...
vastaanottokeskus.jpg
Sivulla on muun muassa kuntalaisten infotilaisuudessa 1.10. esitettyjä kysymyksiä vastauksineen. Sivulla on myös linkki sähköiseen lomakkeeseen, jolla voi esittää lisää kysymyksiä. Kysymykset...
torikeskus_4.jpg
Etelä-Savon maahanmuuttajaväestöstä suurin osa on lähtöisin Euroopasta. Syntymämaan perusteella tilastoituna Etelä-Savossa asui vuonna 2013 yhteensä 4046 ulkomailla syntynyttä asukasta. Heistä 2963...
infopankki_hor_rgb.jpg
Infopankki on monikielinen verkkosivusto, jolla on tietoa Suomeen muuttoa suunnitteleville tai täällä jo asuville maahanmuuttajille. Sivusto palvelee myös viranomaisia monikielisessä tiedotuksessa....
moniope.jpg
Monikulttuurinen opetus   Valmistava opetus (VALO) Suomea osaamattomalle oppilaalle järjestetään perusopetukseen valmistavaa opetusta. Valmistavassa opetuksessa noudatetaan omaa opetussuunnitelmaa....