suunnittelutarveratkaisu

Sisältö

rantarakentaminen.jpg
Maankäyttö- ja rakennuslaki määrää, ettei rannalle saa rakentaa ilman kaavaa (poikkeuksena rantasaunan rakentaminen rantatontille, jossa on jo olemassa lomarakennus). Haja-asutusluonteista...