Kuulutus

Sisältö

Kokouksessa käsitellään esityslistalla nro 3/2017 mainitut asiat. Kokouksen esityslista on nähtävänä kaupungintalolla, virastotalon asiointipisteessä (Maaherrankatu 9-11) sekä Mikkelin kaupungin...
KUULUTUS Jarmo Kemppainen hakee perustettavan yhtiön lukuun ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaista ympäristölupaa kivenlouhinnalle ja –murskaamolle toistaiseksi voimassa olevaksi ja että toiminta...
Kuulutus pdf-muodossa        
Kuulutus pdf-tiedostona       

Sivut