Kuulutus

Sisältö

Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelu antaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla päätöksen seuraavassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa lupa-asiassa (rakentamisen poikkeamislupa): ---...
POIKKEAMISLUPIA MASTOJEN RAKENTAMISEKSI Mikkelin Puhelin Oyj on jättänyt seuraavat poikkeamislupahakemukset mastojen rakentamiseksi: 1. Otavantie 1 (491-430-24-5) 48 m korkea vapaasti seisova masto...
Kuulutus pdf-tiedostona        
Kuulutus pdf-tiedostona        
Kuulutus-pdf         
Kuulutus pdf-tiedostona         
Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelu antaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla päätökset seuraavissa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa lupa-asioissa (kolme rakentamisen poikkeamislupaa...

Sivut